Et diplomatisk fyrverkeri er sluknet

Fathi Arafat, Yasser Arafats bror og leder for palestinske Røde Halvmåne, var i Oslo i forbindelse med den internasjonale Libanon-høringen i 1982. Med på møtene i Utenriksdepartementet var UDs spesialrådgiver for de arabiske områder, Hans Wilhelm Longva (t.v.), statssekretær Eivinn Berg (nr. to f.v.) og ambassadør Niels Dahl (t.h.), som er UDs rådgiver i katastrofespørsmål.

Norges viktigste Midtøsten-diplomat, Hans Wilhelm Longva, er død etter en tids kreftsykdom, 71 år gammel.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.
Norges ambassadør i Kuwait Hans Wilhelm Longva (t.h.) og charge d'affaires Peter Ræder i Irak leser teleksnyheter fra Norge i hagen utenfor den norske ambassadørboligen. Etter Iraks invasjon i Kuwait 2. august 1990, ga Irak ordre om at alle ambassader skulle stenge og flyttes til Bagdad. Longva forlot Kuwait sammen med det øvrige personalet og ble innlosjert i den norske ambassaden i Bagdad.
Utenriksminister Thorvald Stoltenberg (Ap) på reise i midtøsten. Her sammen med (f.v.) Abu Jaffar nestkommanderende i PLOs utenriksråd, utenriksminister Jens Stoltenberg (Ap), Yasser Abed Rabbo og norges ambassadør i Kuwait Hans Wilhelm Longva.
Longva nøyde seg ikke med en stillesittende diplomattilværelse bak trygge ambassademurer, men oppsøkte de begivenheter han så analytisk rapporterte hjem om, skriver Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten.
På bakgrunn av hendelser i Libanon 1978-79 delte generalinspektøren for Hæren ut Forsvarets medalje for edel dåd til åtte menn, blant andre tidligere ambassadør Hans Wilhelm Longva (t.v.) og Terje Hallgeir Reppen fra Levanger.

Hans Wilhelm Longvas betydning for de siste tiårenes store kursendring i norsk Midtøsten-politikk, kan knapt overvurderes. Han var den profilerte diplomaten som med kløkt, vitebegjær og innsikt bidro til at palestinernes sak ble satt på den norske utenrikspolitiske agendaen. Longva utviklet en genuin forståelse for det innfløkte maktspillet i den arabiske verden og utvidet den norske horisonten.

Det var ofte dramatikk rundt Hans Wilhelm Longva. Han nøyde seg ikke med en stillesittende diplomattilværelse bak trygge ambassademurer, men oppsøkte de begivenheter han så analytisk rapporterte hjem om.

Sykebesøk fra Arafat

Mange av ble oss ble kjent med Longva allerede under hans første tid i Beirut for rundt 35 år siden. Der ble han i desember 1978 forsøkt kidnappet av væpnede militssoldater, men kastet seg resolutt over en mur. Slik reddet han livet, men ødela beinet. Det førte til et celebert sykebesøk da den fra offisiell norsk side så bannlyste PLO-lederen Yassir Arafat oppsøkte den skadede norske diplomaten. Et besøk som førte til et livslangt forhold mellom de to.

Det eneste som er vanskelig å tilgi Hans Wilhelm Longva, er at han ikke skrev sine memoarer.

Det var også medvirkende til at den offisielle politiske isen mellom Norge og PLO ble brutt. Og resten er historie — en historie der Hans Wilhelm Longva har en sentral plass.

Dramatikk ble det også da Hans Wilhelm Longva i august 1990 ble fanget av Saddam Husseins okkupasjonssoldater i det invaderte Kuwait. Han og flere andre satt der i et par uker før de fikk lov til å reise ut. Igjen preget Longva det nasjonale og internasjonale nyhetsbildet.

Midtøsten-kjenner av rang

Han kjente Midtøsten-kulturen bedre noen annen norsk diplomat. Den politiske, den folkelige, den kulinariske og den musikalske. Bare den som har sett magedans sammen med Hans Wilhelm Longva, vet hva egyptisk glede og livsutfoldelse kan være.

Politisk redaktør Harald Stanghelle.

I 1978 var Longva Norges første representant i det krigsherjede Libanon. Han har vært ambassadør i Kuwait, Tyrkia og Syria. Og han har hatt et utall av sentrale oppgaver i Utenriksdepartementet. Og som mangeårig sjef for rettsavdelingen var han med på å forhandle frem det som det til sist ble en delelinjeavtale med Russland i Barentshavet.Hans Wilhelm Longva tilhørte den ikke altfor store gruppen av handlekraftige diplomater. Han er da også av de meget få som er hedret med Forsvarets medalje for edel dåd. Den fikk han fordi han under sin Beirut-tid sterkt medvirket til å redde livet til en skuddskadet norsk soldat.

Hans Wilhelm Longva var uredd og sterk. Han var et diplomatisk fyrverkeri med en berikende samtaleglede. Som venn var han åpen, raus og tilstedeværende. Det eneste som er vanskelig å tilgi Hans Wilhelm Longva, er at han ikke skrev sine memoarer.