Siv Jensens svar utløser flere spørsmål om SSB-saken | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
Finansminister Siv Jensen har svart Stortingets kontrollkomite. Det er rom for å stille flere spørsmål.

Siv Jensen forklarer SSB-dramaet med en fullstendig tonedøv direktør. Men her er det fremdeles noe som skurrer.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Finansminister Siv Jensens (Frp) svar på spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen utløser nye spørsmål. Hun begrunner mistilliten til Meyer med at hun overså gjentatte bekymringer. Meyer ignorerte også ønsket om å avvente statistikklovutvalget før store endringer ble satt i gang.

Hovedspørsmålet er imidlertid det samme som i forrige uke: Hvorfor grep ikke departementet inn tidligere hvis uroen for endringene i SSB var så grunnleggende som de nå gir uttrykk for? Og var signalene så klare som departementet hevder?

Les hele saken med abonnement