Kommentar

Siv Jensens svar utløser flere spørsmål om SSB-saken | Trine Eilertsen

 • Trine Eilertsen
  Trine Eilertsen
  Sjefredaktør
Finansminister Siv Jensen har svart Stortingets kontrollkomite. Det er rom for å stille flere spørsmål.

Siv Jensen forklarer SSB-dramaet med en fullstendig tonedøv direktør. Men her er det fremdeles noe som skurrer.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Finansminister Siv Jensens (Frp) svar på spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen utløser nye spørsmål. Hun begrunner mistilliten til Meyer med at hun overså gjentatte bekymringer. Meyer ignorerte også ønsket om å avvente statistikklovutvalget før store endringer ble satt i gang.

Hovedspørsmålet er imidlertid det samme som i forrige uke: Hvorfor grep ikke departementet inn tidligere hvis uroen for endringene i SSB var så grunnleggende som de nå gir uttrykk for? Og var signalene så klare som departementet hevder?

Ja, men vi flagget uro tidlig, skriver Jensen. Vi luftet bekymringer. Vel, eiers spørsmål og bekymringer knyttet til endringer er en naturlig del av de fleste endringsprosesser. Er bekymringene så grunnleggende at prosesser bør stoppes, må det uttrykkes meget tydelig for at en ledelse skal endre retning eller stoppe en prosess. De fleste ledergrupper, også i SSB, opererer jo med et mandat til å gjennomføre endringer den mener er riktig.

Dialogen med styret underveis tyder heller ikke på at bekymringen var veldig stor, veldig tidlig. Det betyr enten at bekymringene var håndterbare, eller at SSB-ledelsen har svart på dem med tiltak, endringer eller resonnementer som har beroliget. Frem til uroen plutselig kom tilbake med full styrke i høst.

 • Siv Jensen: Departementet advarte Meyer seks ganger

Lovutvalg med voksende mandat

Statistikklovutvalget er en nøkkel her. Departementet mener nå at utvalgets mandat i seg selv burde fungere som en stopper for endringer i forskningsavdelingen, noe SSB-ledelsen burde skjønt. Det rare er at Meyer selv satt i utvalget og ikke oppfattet mandatet slik. Det gjorde heller ikke de medlemmene av utvalget som VG har snakket med. De bekrefter alle at deres oppgave er å vurdere hvorvidt forskningsdelen av SSBs virksomhet burde være lovpålagt. Ikke hvordan den skulle organiseres, og i hvert fall ikke bemannes.

Sett fra SSB-ledelsens side, ville konklusjonene fra utvalget uansett ikke slå inn i SSB før langt frem i tid. Leveringsfrist i desember 2017 (nå utsatt til mars 2018), så høring, så politisk behandling – konsekvensene for SSB vil kanskje ikke være klare før i 2019. For en organisasjon som har fått i oppdrag å endre seg, kutte i bemanningen, effektivisere og heve kvaliteten på forskningen nå, er 2019 lenge til. I en tid der organisasjoner endres nærmest løpende, ble det nok sett på som et begrenset problem at utvalgsarbeidet kunne ende i nye endringer i 2019.

Tidligere SSB-direktør Christine Meyer gikk av søndag 12. oktober.

De kritiske ukene

Selv om Siv Jensen og departementet prøver å gjøre dette til en lang historie, er dette historien om noen få høstuker. Det fremstår rett og slett ikke som sannsynlig at Christine Meyer og hele ledergruppen hennes, inkludert styret, har vært så fullstendig tonedøve det siste trekvart året. At styret fortsatt sitter, er for øvrig merkelig i seg selv, gitt at tonedøvhet faktisk var saken her.

For det var i disse høstukene at tilliten til Christine Meyer fordampet, og det i en rasende fart. Ifølge Siv Jensen var det fordi endringene departementet hadde advart mot – etter sigende høyt og tydelig – nå ble iverksatt. En bred samfunnsdebatt før, og særlig etter, ga Jensen en «forståelse av» at tilliten til SSBs evne til å levere på oppdraget var sterkt svekket.

Dette er viktig, både for den kommende SSB-direktøren og for andre ledere i staten som står foran endringer. De må få legge til grunn at eventuell mistillit fra statsråden begrunnes i realiteter, altså i at de faktisk ikke kan levere på oppdraget. Ikke i at «en bred samfunnsdebatt» problematiserer om det er slik. Selv når den samfunnsdebatten plutselig dreier seg om innvandring.

Endringer utløser jo gjerne debatt. Da må det være eiers oppgave å skille mellom kritikk som det faktisk er hold i, og som ledelsen ikke kan svare fornuftig på, og støy.

Ekstremt detaljnivå

Ingenting SSB-ledelsen sa eller gjorde overbeviste departementet om at flyttingen av 25 forskere ikke ville rasere evnen til å levere på samfunnsoppdraget, i følge svaret til Jensen.

Det er oppsiktsvekkende. Det betyr at departementet mener å vite mer om hvordan folk og ansatte bør forvaltes i SSB enn SSBs ledelse. Departementet mener også å vite hvem i SSB som er interessert i modeller, hvem som har mulighet for å utvikle seg på feltet og hvordan de best bør forvaltes fremover. Her er styringen på ekstremt detaljnivå fra eiers side.

Det kan være godt begrunnet, men det må i så fall vises frem. Departementet må vise frem hvilke tiltak SSB så for seg for å sikre leveransene, og hvorfor de ble vurdert som for svake av departementet.

For det er ikke bare den spektakulære avgangen til Meyer som gjør dette til en spesiell sak.

 • Vi snakket mer om dette i siste utgave av podkasten Aftenpodden. Har du spotify? Følg denne lenken. Ellers kan du gå inn i podkast-appen på telefonen din, søk på Aftenpodden, lytt og abonner. Bruker du Iphone? Følg denne lenken.

Nyttige lenker:

Les mer om

 1. Kommentar Trine Eilertsen
 2. Christine Meyer
 3. Siv Jensen
 4. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 5. Statistisk sentralbyrå