Kommentar

Inge D. Hanssen: Eirik Jensens nærmeste sjefer hørte aldri om Gjermund Cappelen

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

I år etter år skjulte Eirik Jensen for sine nærmeste sjefer på org. krim. at han hadde Gjermund Cappelen som kilde eller informant, skriver rettskommentator Inge D. Hanssen. Foto: Morten Uglum

Ekspolitimannen får mange lovord fra sine tidligere overordnede.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Etter at Gjermund Cappelen ble pågrepet i desember 2013, fikk visepolitimester Sveinung Sponheim i Oslo vite at Eirik Jensen var under etterforskning av Spesialenheten for politisaker. Mistenkt for korrupsjon.

Dette kom overraskende på visepolitimesteren; han hadde ingen mistanke om at det heftet noe kriminelt ved den meritterte politimannen.

Sponheim var på det tidspunkt Jensens nærmeste overordnede som leder av politimesterens rådgivende stab. Dit var Jensen forflyttet på grunn av samarbeidsproblemer med Einar Aas, som den gang var sjef for seksjonen mot organisert kriminalitet, forkortet org. krim.

Medarbeidersamtale

Kort tid etter at Sponheim fikk vite om mistanken mot Jensen, hadde de to en medarbeidersamtale.

– Det ble en litt spesiell ramme rundt den medarbeidersamtalen, sier Sponheim som vitne her i sal 250.

Det er sikkert ingen overdrivelse.

Tenk deg situasjonen: Sjefen vet at hans underordnede polititjenestemann er under etterforskning for alvorlig kriminalitet. Han kan ikke si ett eneste ord om dette. Så sitter de der over en kaffekopp og skal snakke om arbeidsforhold, arbeidsoppgaver fremover og hvordan Jensen trives i jobben.

Ingen enkel situasjon for visepolitimesteren.

Fortalte ikke om Cappelen

I år etter år skjulte Eirik Jensen for sine nærmeste sjefer på org. krim. at han hadde Gjermund Cappelen som kilde eller informant.

Iver Stensrud var i flere år sjef for org. krim. Øivind Nordgaren var hans nestkommanderende på seksjonen. Begge hadde et nært arbeidsmessig forhold til Eirik Jensen over lang tid.

Begge er i dag pensjonert fra politiet.

Hva visste de om Jensens forhold til Cappelen?

Svaret er: Ingenting!

Les også

Inge D. Hanssen: Eirik Jensen peker ut Einar Aas som formell leder for det nasjonale prosjektet

«Hørte aldri om ham»

Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, er på hugget og eksaminerer begge grundig om dette.

På direkte spørsmål om de kjente til at Cappelen var Jensens informant, får forsvareren følgende svar:

Sponheim: Cappelen ble aldri nevnt i noen av de samtalene jeg hadde med Jensen.

Stensrud: Jeg kan ikke huske at Cappelens navn noen gang kom opp. Hørte aldri om ham.

Nordgaren: Fikk høre om Cappelen først i ettertid. Etter at denne saken kom opp.

Eirik Jensen har omtalt Cappelen som tidenes beste kriminelle kilde for Oslo-politiet. Da er det underlig at hans nærmeste sjefer ikke engang har hørt navnet på fyren.

Rause med rosen

Politisjefene er for øvrig rause i sin beskrivelse av politimannen Eirik Jensen. Det mangler ikke på ros.

Sponheim: Jensen er dedikert i jobben. Veldig engasjert. Jobbet langt mer enn normalt. Respektert og hatet blant de kriminelle. Det er krevende og vanskelig å stå i et så grovt kriminelt miljø i så mange år.

Stensrud: Han produserte mange saker og var veldig resultatorientert. En dyktig fagperson. Sterk verbalt, ikke fullt så god skriftlig.

Nordgaren: Jensen var ingen A4-politimann. Utradisjonell. Solid fagmann. Idealistisk. Ambisiøs og ærgjerrig.

I neste uke skal Einar Aas forklare seg i retten. Han var Eirik Jensens siste sjef på org. krim.

Han vil neppe underskrive på en lignende sluttattest.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Eirik Jensen
 3. Gjermund Cappelen
 4. Krim

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel