Kommentar

Nå ligger Eirik Jensens skjebne i juryens hender | Inge D. Hanssen

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Mest sannsynlig får vi ikke vite resultatet før fredag, skriver rettskommentator Inge D. Hanssen. Foto: Morten Uglum

Lagmannen advarte lagrettens medlemmer mot å følge magefølelsen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Fem menn og fem kvinner sitter nå innelåst i et rådslagningsrom her i tinghuset i Oslo for å avgjøre om Eirik Jensen er skyldig i å ha medvirket til innførsel av hasj i en årrekke, og om han har latt seg korrumpere av hasjbaronen Gjermund Cappelen.

For Jensen betyr avgjørelsen alt: et pensjonistliv i frihet eller soning av en dom på 21 års fengsel.

Ja eller nei

Lagretten begrunner som kjent ikke sine svar. Vi får bare vite om den svarer ja eller nei på skyldspørsmålet.

Det er som rettens administrator, lagdommer Kristel Heyerdahl, sa til juryen like før den trakk seg tilbake: – Ingen andre enn dere skal kjenne til stemmetallene.

Klokken på veggen i rettssal 205 viste 13.01 da lagrettens medlemmer forlot rettssalen og inntok rådslagningsrommet.

Et enormt materiale

Lagdommer Heyerdahl ba dem ta seg god tid til å vurdere bevisene i saken. Det er en enorm mengde materiale og mange detaljer som jurymedlemmene må vurdere før de kan konkludere med skyld eller ikke skyld.

Med det som bakteppe anbefalte hun dem om å holde seg innen ordinær arbeidstid og avslutte dagens rådslagninger mellom klokken 15 og 16.

Det betyr at vi neppe kan få noen avgjørelse før tidligst torsdag ettermiddag. Mest sannsynlig får vi ikke vite resultatet før fredag. Men lagmannen åpnet også for at det kan bli rettsmøte lørdag dersom rådslagningen skulle trekke ut i tid.

Det er lang tid, men så har det også vært en omfattende og langvarig ankesak.

Les også

Eirik Jensen forbereder seg på at han kan bli dømt til fengsel i 21 år

Straffeutmåling

Etter at lagrettens kjennelse er falt, blir det helt sikkert bevisførsel og prosedyre om straffeutmålingen for Gjermund Cappelen. Blir Jensen dømt, skal partene også utveksle synspunkter om hans straff.

Dette vil nok ta et par dager i retten, og det skjer neppe før i neste uke.

Omfattende rettsbelæring

Lagmannens rettsbelæring var langt mer omfattende enn vanlig. Den tok nærmere tre og en halv time. Jeg kan ikke huske at jeg har opplevd en så langvarig rettsbelæring tidligere.

Når det er sagt, så var det en grundig og god rettsbelæring – et verdig farvel til juryordningen. Lagdommer Heyerdahls ord til juryen er siste gang en dommer taler til en lagrett.

Advarte mot magefølelsen

I rettsbelæringen minnet hun om at hvert enkelt jurymedlem må være overbevist om skyld for at de kan stemme for domfellelse. Det er viktig at bevisene må ses i sammenheng – og Heyerdahl påpekte at indisier også er bevis.

Hun advarte mot å la magefølelsen avgjøre skyldspørsmålet.

– Dere må også se bort fra sympatier eller antipatier.

La ingen føringer for juryen

Lagdommeren gjennomgikk en del av de mest sentrale bevisene i saken, men understreket gang på gang at det er juryen, og ingen andre, som skal vurdere bevisene. Selv ga hun ingen føringer – hverken i den ene eller annen retning.

Hvordan lagretten vurderer bevisene, gjenstår å se. Det er mange som venter i spenning på avgjørelsen.

Jeg tar vel ikke mye feil hvis jeg tror Eirik Jensen er den som er mest spent.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken