En hyllest til Utredningsinstruksen | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
Det var høy stemning da Regjeringen la frem ønskelisten i Nasjonal transportplan.

Jeg ønsker meg en T-skjorte som det står «Utredningsinstruksen» på.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Norske politikere blir ofte plaget med at de mangler visjoner. Det blir liksom så smått og nøkternt store deler av tiden. Noen justeringer på en ordning her, en liten forskrift der – hvilket samfunn ser de egentlig for seg at vi skal leve i om 10–15–20 år?

Én slik visjon har vært den store drømmen for jernbanen på Østlandet. En InterCity-løsning som knytter Oslo sammen med Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss. En bane som opphever alle debatter om pendlerproblemer til og fra Oslo, som genuint binder sammen regionen til ett bo- og arbeidsmarked, som gjør at klimautfordringen plutselig ble litt mindre her hjemme. Snakk om Kinderegg. Visjonen er blitt omfavnet og stemt frem av et samlet storting, og festen ble markert med et stortingsvedtak om å realisere drømmen innen 2024 allerede, synliggjort i Nasjonal Transportplan.

Les hele saken med abonnement