Kommentar

Taperne blir viktigere | Trine Eilertsen

 • Trine Eilertsen
  Trine Eilertsen
  Politisk redaktør

Donald Trumps suksess blir blant annet forklart med at arbeidstakere som har tapt på globaliseringen ikke så andre alternativ. Foto: AARON P. BERNSTEIN

Det er umulig å argumentere mot globalisering og digitalisering. Nå er det også blitt umulig å glemme dem som taper på omstillingene.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Omtrent på denne tiden passerer to legender ved Norges Handelshøyskole 70 år og går av med pensjon. Professor i samfunnsøkonomi Victor Norman og professor i finans Thore Johnsen har preget skolen i en generasjon, men nå er det slutt. I hvert fall i form av fast jobb og undervisning.

Uproblematisk digitalisering

Mens NHO torsdag avholder sin årskonferanse og spør hvordan Norge skal klare omstillingen, slår de to NHH-profilene fast at omstilling er vanskelig, men normalt. I et avgangsintervju i Bergens Tidende kommer det frem at ingen av de to ser på digitaliseringen som et problem, eller som en spesielt vanskelig omstilling for nærings- og arbeidslivet. Både Johnsen og Norman mener at besparelsene som kommer som følge av digitaliseringen vil munne ut i nye arbeidsplasser og fôre nye ideer.

Victor Norman er professor i samfunnsøkonomi og tidligere arbeidsminister. Foto: Heiko Junge

Uenige økonomer

Mens mange tror økonomer tenker helt likt, er Norman og Johnsen illustrasjonen på det motsatte. Økonomifaget har sine lover, som alle økonomer kjenner, men det er også et normativt fag. Det er ikke et problem så lenge utøvere av faget erkjenner at det er normativt, og at det spiller en rolle hvor økonomen ser verden fra og hvilke forhold han eller hun vektlegger. Samtalen mellom Johnsen og Norman illustrerer noen av forskjellene blant fagfolkene, forskjeller som smitter over til politikerne, som selvsagt også ser verden fra ulike ståsted.

 • Hør Trine Eilertsen i podkasten Aftenpodden hver uke. Abonnér via iTunes på telefonen din her. Eller via desktop her.

Endringene skaper tapere

Mens Norman og Johnsen ser mye av det samme, er de uenige om hvordan samfunnet skal møte konsekvensene av omstillingene for den enkelte.

Under sin avslutningsforelesning ved høyskolen tidlig i desember brukte Norman mye tid på å snakke om globaliseringens tapere. De har mistet jobbene, lønnsveksten og mulighetene for å påvirke sin egen situasjon. Det nytter ikke å flytte til en ny del av USA hvis jobbene du er kvalifisert for ikke finnes der, men i et helt annet land.

Ja til globalisering

Norman argumenterer selvsagt ikke mot globalisering. Ingen som anerkjenner veksten og velstandsøkningen som globaliseringen har ført til gjør det. Det vil også fremstå som parodisk å avvise automatisering eller digitalisering – det er her, og det blir mer av det. Men, som Norman sier, gleden over vekst, produktivitetsvekst og velstandsutjevning mellom land, har gjort at mange økonomer – og politikere – har brukt for lite tid på å problematisere konsekvensene innad i det enkelte land. Store grupper av arbeidstagere har tapt på globaliseringen, automatiseringen og digitaliseringen. Mange av dem reiste seg i protest mot globaliseringen og de fornøyde elitene i 2016, og de vil neppe slå seg til ro i 2017.

Les også

Eksstatsråd Victor Norman (H) vil skattlegge de rike hardere

Nye sikkerhetsnett nødvendig

Norman vil kompensere taperne av omstillingene gjennom skattesystemet, og mener at dagens nordiske modell kommer til kort når målet er reell fordeling. Han vil gjøre det ved å beskatte formue og kapital og gjøre endringer i arbeidsmarkedet. Høyre-mannen er opptatt av dem som faller ut av arbeidsmarkedet, men ikke minst av dem som aldri kommer inn. Den siste gruppen vokser med innvandringen.

Mot skatt på kapital

Det er besnærende, og Norman har fått tverrpolitisk skryt for sin innfallsvinkel, selv om mange nok har overtolket ham. Men Thore Johnsen er ikke alene når han problematiserer økt skatt på kapital som et svar. Næringslivet er befolket med mennesker som opplever på kroppen hvordan skatt påvirker investeringsbeslutninger, ikke nødvendigvis til det bedre. Også de finner støtte hos forskere, gjerne dem som har et annet ståsted enn samfunnsøkonomene. De har til felles at de frykter at feilslåtte skatter – og her regnes formuesskatten som en åpenbar kandidat – gjør at kaken som skal fordeles blir mindre enn den kunne blitt. Det gagner ikke taperne, det heller, er argumentet.

Thore Johnsen er professor i finans og er skeptisk til formuesskatt.

Tapernes år

Globalisering, digitalisering og, for Norges del, oljeprisfall, fører til nødvendige omstillinger som har som negativ sideeffekt at de skaper tapere. Om 2016 ikke førte til så mye annet av verdi, økte det i hvert fall oppmerksomheten om dem. Ingen har fasiten på balansen mellom det som skaper en vekst som gagner flest mulig og god fordeling.

Det vi kan regne med, er at politikerne refererer den professoren de på forhånd er mest enig med.

Les mer om

 1. Arbeidsmarkedet
 2. Digitalisering
 3. Arbeidsliv
 4. Næringsliv
 5. Globalisering