Har Erna Solberg vært for raus? Nå er svaret enda klarere.

Ingen årsmiddag til gjestene i år, bare servering av digital årstale med nøktern uro fra sentralbanksjef Øystein Olsen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen gir politikerne en real kalddusj.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Også den økonomiske og politiske eliten i dette landet er hardt rammet av pandemien. Norges Banks årsmiddag på Grand Hotel måtte avlyses i år.

Dermed var det bare den mindre trivelige delen av kvelden som var igjen, nemlig sentralbanksjefens årstale. I år digital. Så det ble ingen skjenking, kun sentralbanksjef Øystein Olsens formaninger om edruelighet i pengebruken.

Les hele saken med abonnement