Kommentar

Det rullende politi

  • Per Anders Madsen
    Per Anders Madsen
    Tidligere kulturredaktør i Aftenposten
afp000843582-wrDhD20DOA.jpg

Fremtidens politi. Den store omleggingen av norsk politi lanseres under navnet "Nærpolitireformen". Besvergelse eller realitet?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Før var lensmannen bygdas intellektuelle. Gjør vi ingenting med strukturen, kan han fort bli den siste bygdeoriginalen.» Slik falt ordene fra regionslensmann Arnold Nilsen i Lenvik i Troms i VG for en tid tilbake.

Nilsen mener at tiden har løpt fra den tradisjonelle lensmannsrollen. Det holder ikke lenger å være en god allrounder, en som kan litt om alt, som kjenner bygdesamfunnets mørke og lyse sider. Politifolk må bli eksperter på de viktige tingene, være til stede når folk trenger det og bygge gode fagmiljøer.

Arnold Nilsen fremstår som justisminister Anders Anundsens (Frp) drømmepolitimann. Sammen med bror og lensmannskollega Andreas Nilsen har han allerede gjennomført flere av de viktigste endringene som kommer med politireformen.

I det svære området i Midt-Troms som de to har ansvaret for, har de innført et utstrakt vaktsamarbeid . To lensmannskontorer er nedlagt for å frigjøre ressurser. Regionen har fått døgnkontinuerlig bemanning, ingen har lenger hjemmevakt, og i helgene dobles bemanningen.

Lensmannens konklusjon: «Vi har fått et mer robust nærpoliti.» Det er nesten som om Anundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård skulle ha betalt ham for å si det.

Går ikke så langt som ekspertutvalget

Større enheter, sterkere konsentrasjon om kjerneoppgavene, mer spesialisering og ikke minst større mobilitet. Det var medisinen Politianalysen foreskrev etter å ha stilt sin dystre diagnose: Norsk politi er stengt, fraværende og dyrt.

Endringene som varsles i avtalen mellom Regjeringen og Venstre, går i akkurat den retning Politianalysen peker, men — typisk nok - ikke så langt som ekspertutvalget ønsker.

*Politianalysen vil redusere antall politidistrikt fra 27 til seks. Det blir 12.

*Politianalysen vil kutte antall tjenestesteder fra 354 til ca. 210. Regjeringen vil ha flere enn 210.

*Politianalysen vil ha større konsentrasjon om kjerneoppgavene og ramser opp en lang rekke gjøremål politiet bør avlastes for. Regjeringen vil at politiet beholder mange av disse, som våpenforvaltning, godkjenning av vaktselskaper og mottak av dødsfallmeldinger.

Den politiske virkelighet gir treghet og kompromisser, nye hensyn legges på vektskålen. Et lite eksempel: Regjeringen beholder Østfinnmark politidistrikt fordi grensen mellom Russland og Norge er Schengen-områdets yttergrense og alt regelverk må håndheves i henhold til Schengenforpliktelsene. Dette ofret Politianalysen minimal oppmerksomhet.

Ambisjonen om et nærpoliti er ikke ny

Lensmannskontorer skal legges ned, politidistriktene blir færre og større. Det er ingen bombe at Regjeringen kritiseres for det som oppfattes som tidenes sentralisering av norsk politi.

Regjeringen er oppmerksom på sin sårbarhet for denne kritikken og prøver å ta brodden fra den med det samme. Reformen lanseres under navnet «Nærpolitireformen».

At politiet skal være til stede der folk er, når det er behov, er ingen ny ambisjon. Et av de store paradoksene i politidebatten er at det ikke har vært noen mangel på omlegginger i de årene vi har bak oss heller. Målene med reformen tidlig på 2000-tallet var til forveksling lik de som settes opp nå.

Også da kuttet man antall politidistrikter, og det var mye høystemt tale om nærpoliti. Men det ble gjort lite på lokalt plan, og politikerne fikk fortsatt ha kontroll over lensmannskontorene. Nå blir det opp til Politidirektoratet å bestemme lokaliseringen, men Regjeringen, eller mer sannsynlig Venstre, har gitt politikerne en bakvei. Kommuner som mister lensmannskontoret har klagerett til Justisdepartementet. Her kan det bli travle tider fremover.

De skal ut på landeveien

Det som skal kompensere for nedstengte politistasjoner handler likevel mest om få politifolk ut av kontoret og ut på veien. Mye større mobilitet skal sikre at politiet er til stede land og strand rundt. Morgendagens politistasjon skal gå på hjul, bokstavelig talt.

Om Anundsen og statsminister Erna Solberg (H) virkelig klarer å overbevise lokalpolitikerne om at en rullende politistasjon kan erstatte lensmannskontoret, gjenstår å se. Regjeringens avtale med Venstre har ikke så rent lite preg av postulat. Målsetninger ramses opp uten at det ofres mange ord på virkemidlene.

Nyttigst vil det være å minne om at mange politi- og lensmannskontorer i dag holder åpent bare noen dager i uken, noen er helt nede i fire timer i uken, ifølge Politianalysen. Igjen kan justisministeren gjøre regionslensmann Nilsens ord til sine: «Begrepet «nærpoliti» må løsrives fra selve bygningen – den løser ingen politioppgaver.»

Vanskelig å bli kvitt sekundæroppgaver

En tidsbrukundersøkelse i regi av Politidirektoratet viser at bare 54 prosent av tilgjengelig tid går med til å løse politiets kjerneoppgaver. Ved lensmannskontorene er andelen enda lavere, 49 prosent. Over halve tiden går altså med til forvaltningsoppgaver, sivil rettspleie og øvrige oppgaver.

Ikke rart Regjeringen vil at politiet skal avlastes. Men hvem skal ta jobben i stedet?

Helsepersonell bør overta ansvaret for overstadig berusede personer og transport av psykisk syke, ifølge avtalen med Venstre. Transport av varetektsfanger overlates til kriminalomsorgen.

Gode forslag sett fra politiets perspektiv, for dette er oppgaver som sluker enormt med tid og ressurser. Hvis politiet slipper å ta ansvaret for sanseløst fulle folk, vil også bruken av glattcelle gå ned. Det har vært en akilleshæl i mange år og påført Norge pinlig kritikk fra både FN og Europarådet.

Men helsevesenet kaster seg ikke akkurat over nye oppgaver som vil gi dem en stor ekstrabelastning. Å ta fysisk kontroll over utagerende personer som kan være farlige både for seg selv og omgivelsene, regnes som en politioppgave i dag. Trolig også i morgen.

Det blir ikke enkelt for politiet å trekke seg bort fra sekundæroppgavene. Derfor er Regjeringen forsiktig: «Det jobbes videre» med å få overført oppgaver.

Politiets arbeid griper inn på så mange politikkområder. Et nytt politi vil kreve mer enn en politireform.

@perandersmadsen

Les også:

Les også

  1. Fire grafer som viser hvor raskt - eller sakte - du får hjelp av politiet

  2. Hun frykter politiet vil miste lokalkunnskap

  3. Nå starter kampen: Hvor blir politikontorene lagt ned?

Les mer om

  1. Kultur
  2. Politiet