Ubegripelig smålig å kutte der det gjør mest vondt for dem som sliter mest | Harald Stanghelle

Vi ser en politisk linje som over tid svekker domstolene og uthuler rettssikkerheten. Det er en farlig vei å gå, skriver Harald Stanghelle.

Det ene er smålig. Det andre er skummelt. Summen av dette undergraver rettssikkerheten.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Rettssikkerhet er et utmerket honnørord, et av de ordene som brukes i enhver debatt om verdier og demokrati. Alle er varme tilhengere av rettssikkerhet. Det skulle da også bare mangle.

Men det er i teorien. For ekte rettssikkerhet har også en praktisk side. Den dreier seg om penger. Bevilgninger til hele det apparatet som forvalter den daglige rettssikkerheten og til de ordningene som sørger for at også samfunnets svakeste får rettslig hjelp.

Les hele saken med abonnement