Kommentar

Velkommen, farlige tanker | Therese Sollien

  • Therese Sollien
    Therese Sollien
    Kommentator
Den kontroversielle filosofen Peter Singer holder denne uken forelesning ved UiO.

Den kontroversielle filosofen Peter Singer er invitert til UiO. Det er et sunnhetstegn.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Som man kunne lese i Aftenposten torsdag, er den australske moralfilosofen Peter Singer blitt invitert til Norge for å holde ex.phil.-forelesning på Chateau Neuf for studentene ved Universitetet i Oslo (UiO).

Singer skal snakke om dyrs moralske status, men det er ikke derfor det blir bråk av at han kommer til UiO. For 40 år siden ga Singer ut boken Practical Ethics, der han forsvarte foreldres rett til å benytte seg av aktiv dødshjelp på svært funksjonshemmede spedbarn dersom ingen ville adoptere barnet.

Argumentet Singer brakte til torgs, er – for å si noe opplagt – svært problematisk på mange plan. Singer argumenterte for at nyfødte babyer hverken forstår at de selv eksisterer eller har preferanser for sitt eget liv, derfor kan det være forsvarlig å utføre barmhjertighetsdrap dersom babyen har utsikter til liv som innebærer mye lidelse og utilstrekkelig omsorg.

  • Les det store intervjuet: Moralfilosof Peter Singer er blitt kalt «den farligste mannen i verden»

Umoralsk

Dersom påstandene til Singer ikke skulle skape voldsom moralsk harme blant mange, ville det være veldig rart. Det finnes opplagt mange gode argumenter mot resonnementet hans. Som professor Jan Grue har påpekt, flyttes stadig grensene for hva som regnes som en alvorlig funksjonshemning, både medisinsk og samfunnsmessig.

Det er også fare for at en stadig diskusjon om eutanasi kan føre til at enkelte føler seg som en uutholdelig byrde for sine omgivelser, for at samfunnet som sådan flytter grensene for hva som ansees for å være fullverdige liv, og for at borgere i mindre grad ser det som sin moralske forpliktelse å ta vare på de vanskeligst stilte. Listen over motargumenter mot Singers posisjon er legio. Det er ikke kontroversielt å mene at det er galt å drepe – uansett hvem som gjør det, og hvorfor.

Frem i lyset

Hvis man mener Singer argumenterer umoralsk, er det nettopp filosofenes oppgave å konfrontere argumentet hans og tale det imot. Umoralske posisjoner bekjempes ikke ved å gjemme dem bort i et mørkt kott.

Ved flere anledninger har ulike grupper forsøkt å hindre Singer i å holde forelesninger. Aktivister har til og med tatt til orde for at han bør sparkes fra sin stilling ved Princeton University. Det er en uholdbar måte å møte argumenter på.

Dersom noen bringer til torgs det man mener er farlige tanker, bør man gjøre sitt ytterste for å argumentere for hvorfor vedkommende tar feil. Det er slik man overbeviser andre, ikke ved å tie de ubehagelige argumentene i hjel. Det er et akademisk sunnhetstegn at UiO våger å invitere Peter Singer.

Les mer om

  1. Therese Sollien kommentar
  2. Universitetet i Oslo
  3. Aktiv dødshjelp