Hva i helvetica har skjedd på Bislett? | Joacim Lund

  • Joacim Lund
Grete Waitz’ norgesrekord på 3000 meter på Bislett stadion i 1979 står fortsatt. Oslo kommunes ferske rekord i tankeløse designendringer blir også vanskelig å slå.

Oslo kommunes nye skilting på Bislett stadion må bevares. Det er vanskelig å tenke seg et bedre minnesmerke over 2020-tallets byråkratiske historieløshet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

En endring i skiltingen på et offentlig bygg er ikke det viktigste som skjer i verden akkurat nå. Ikke ellers heller, kanskje. Men i dette tilfellet treffer Oslo kommune så klokkerent i bekreftelsen av stereotype forestillinger om byråkratisk dumskap at det blir vanskelig å la det passere.

Saken har vekket et visst engasjement, for å uttrykke det forsiktig. Det henger nok også sammen med at Bislett stadion ikke er et hvilket som helst bygg i Oslo.

Les hele saken med abonnement