Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store | Einar Lie

Einar Lie er professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo og spaltist i Aftenposten.

Vi diskuterer de økonomiske ulikhetene som øker minst. Men med en annen regjering ville vi ikke hatt noen særlig debatt om ulikhet i det hele tatt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Ut fra naive idealer ville den politiske debatten i stor grad reflekteres av samfunnsmessige utfordringer. Slik er det naturligvis ikke. Den drives mer av politisk uenighet, enten sakene er store eller små. Ganske ofte er det heller ikke reell uenighet som viktigst, men om det er noen gevinst å hente ved å fremme krav eller kritikk på et bestemt område.

Av denne grunn endrer debatten om økonomi og politikk seg markant med hvem som til enhver tid sitter i regjeringsposisjon, og hvem som utgjør opposisjonen som leter etter kritiske punkter. Dette har særlig slått meg i debatten om ulikhet, som vi har hatt etter at regjeringen la frem en stortingsmelding om temaet for noen uker siden. Nesten ingen land har så små inntektsforskjeller som Norge. De har økt litt, men mye mindre enn vi finner i mange andre land.

Les hele saken med abonnement