Kommentar

Et eget livsverk

 • Per Anders Madsen
  Per Anders Madsen
  Redaktør

Karin Stoltenberg. Foto: Arkivfoto Scanpix

Hun var statsministerens mor og den tidligere utenriksministerens kone. Men Karin Stoltenbergs liv var en bauta i seg selv.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det var forsker i genetikk hun skulle blitt. Når hun senere i livet møtte en genetiker, måtte hun komme seg vekk, har hun fortalt. I mange år orket hun kke forholde seg til personer med et yrkesliv hun selv hadde tenkt seg inn, men som hun aldri fikk.

I stedet ble det statsvitenskap fordi det lettere lot seg kombinere med ektemannens yrkesvalg som diplomat. «Og det ble bra det også,» oppsummerte hun i et radiointervju så sent som i april.

Hovedarkitekt

Bedømt ut fra hva hun fikk utrettet, ble det mye mer enn bra. Da hun begynte i det daværende Forbruker— og administrasjonsdepartementet tidlig på 1970-tallet, fikk hun høre av daværende statsråd Inger-Louise Valle at hun skulle være med på å utforme en norsk familiepolitikk. «Hva er det?» spurte Karin. «Jeg vet ikke, jeg vet bare at vi trenger det,» var svaret.

Fra sin byråkratposisjon ble Karin Stoltenberg en av hovedarkitektene bak en politikk som fortsatt er grunnpilaren for dagens familiepolitikk - et politisk felt som mer enn noe annet former de hverdagsliv vi lever: Barnehageutbygging, permisjonsordninger, rettigheter i arbeidslivet ved barns sykdom, skolefritidsordninger og kvinners rett til selvbestemt abort.

Det siste la hun enorm vekt på. Kvinners kontroll over egen fruktbarhet ved å ha lett tilgang til prevensjon og rett til selvbestemt abort betraktet hun som en grunnforutsetning for all annen kvinnefrigjøring. Derfor sto kvinners stilling også i forgrunnen for hennes internasjonale engasjement i FN, NORAD og Røde Kors, der hun utarbeidet retningslinjer for en utviklings- og bistandspolitikk som også skulle nå frem til kvinner.

En privat person

«Har du følt at du har stått i skyggen av Thorvald,» er det spørsmålet Karin Stoltenberg kanskje oftest er blitt stilt. Hun svarte alltid. «Nei. Ikke mer enn jeg har hatt lyst til.»

Jeg tror det er sant. Hun var en privat person, trivdes best i en tilbaketrukket rolle. Det betyr ikke at hun stakk under stol eller ikke selv så hvilken betydning og innflytelse hun har hatt, både som ektefelle til en forsvars- og en utenriksminister og som mor til en statsminister, og i den selvstendige rollen som byråkrat og politisk strateg. På sine eldre dager var det pionérarbeidet i familiepolitikken hun med god grunn helst løftet frem og ville snakke om.

Systematiker

For 11 år siden bisto jeg Thorvald Stoltenberg i arbeidet med selvbiografien Det handler om mennesker. Han og jeg møttes jevnlig til samtaler om temaene som skulle med i boken, men den som satt parat med innspill, reaksjoner og faktakorrigeringer til tidlige kapittelutkast, var Karin. Thorvald hadde så mange andre jern i ilden og visste at han kunne overlate mye av dette arbeidet til henne, vel vitende om at hun bar med seg forskersinnets sans for systematikk og detaljer hele livet.

Skarp, intelligent, jordnær, med meninger om det meste, er ord ektemannen bruker om henne i boken. Det er treffende karakteristikker.

Som personligheter utfylte de hverandre, og de var klar over det selv. Fra sidelinjen kunne Karin følge sin mann i rampelyset både med stolthet og et vennlig-ironisk smil fordi hun visste at de hadde sine sterke sider på ulike områder.

Det er i seg selv et uttrykk for Karin Stoltenbergs styrke og hennes visshet om eget livsverk.

 1. Les også

  En av hovedarkitektene bak den norske familiepolitikken er død

Les mer om

 1. Kultur

Flere artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  «Han var og forble hele nasjonens Thorvald»

 2. NORGE
  Publisert:

  Det sto ikke skrevet i stjernene at han skulle bli en av Aps mest folkekjære politikere

 3. KRONIKK
  Publisert:

  Vår rett til å bestemme over egne liv er ikke ubegrenset

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Biskopene beklaget steile abortholdninger – det vil ikke KrF gjøre

 5. NORGE
  Publisert:

  Thorvald Stoltenberg (1931-2018): «Han satte mennesker først, ga aldri opp, kjente alle, og alle kjente Thorvald.»

 6. NORGE
  Publisert:

  Bisettelsen til Odvar Nordli: «Klokskapen din blir aldri borte»