Kommentar

Norge er det forjettede land

  • Inger Anne Olsen
Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland sa i gårsdagens Aftenposten at kommunen hverken vil organisere sanitære tilbud eller overnatting for tilreisende tiggere. Oslo vil ikke engang søke om penger til dette.

Skal tiggere tolereres eller kriminaliseres? Hjelpes eller jages? I ett år har ikke bare Regjeringen, men også Oslo kommune vært som lammet av beslutningsvegring.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hva er det grunnleggende problemet ved dagens tigging? Etter lang tid i tenkeboksen kommer Regjeringen i vår til å kjøre gjennom sitt forslag om å endre politiloven for å kunne innføre tiggerfrie soner og tider. I helgen varslet Regjeringen også at det kan bli aktuelt å gi penger til kommuner som vil bedre de akutte boforholdene for utenlandske romfolk.

Lørdag etterlyste Oslos høyreordfører Fabian Stang her i avisen nettopp slike penger fra Regjeringen. Stang lovet at tiggerne skal få et bedre botilbud hvis Oslo får penger fra Staten.

Nei takk til penger

Men slik blir det visst likevel ikke. For den egentlige sjefen i Oslo, Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland, sa i gårsdagens avis at kommunen hverken vil organisere sanitære tilbud eller overnatting for tilreisende tiggere. Oslo vil ikke engang søke om penger til dette.

IngerAnneOlsen-qv2vQjBzWe.jpg

Oslo Høyre er varme tilhengere av et tiggeforbud. Men nå sier Stian Berger Røsland at det ikke er tiggingen i seg selv som er problemet, men omfanget av den, samt leirene og sanitær— og renovasjonsproblemene som følger med. Og som han altså ikke vil gjøre noe med.Det er valgår, og det er nesten så man kunne mistenke Oslo Høyre for å ville krisemaksimere. Både regjering og kommunestyrer har ansvar for hva som skjer med tiggingen. Men kan det skapes et inntrykk av at gater fulle av tiggere er Regjeringens skyld alene, kan det påvirke valgresultatet. Ifølge en undersøkelse Klassekampen har gjennomført, vil 60 prosent av oss ha forbud mot tigging, 31 prosent er mot forbud, og 9 prosent vet ikke. Forbudslinjen står sterkest i Fremskrittspartiet (76 prosent) og i Høyre (72 prosent).

Hva er problemet?

Men hvilke problemer er det egentlig som skal løses? Hva er det de utenlandske tiggerne gjør som vi ikke kan eller bør akseptere? Vet vi ikke det, kan vi ikke få til gode løsninger, enten løsningen viser seg å være flere lover og regler, flere offentlige toaletter eller mer bistand til Øst-Europa.

Les også

Én av fire gir til tiggere

Hva er det egentlige problemet ved å ha disse tiggerne i norske gater? Er problemet selve tiggingen?Nei, sier altså Oslos byrådsleder. Og vi godtar at tigging i andre land kan være tegn på fattigdom.

Ingen bør være henvist til tigging for å leve, men noen også blant romfolk ser ingen annen utvei. Det gjør dem ikke vesensforskjellige fra andre mennesker.

Fattigfolk forsøker å utvandre. For 100 år siden utvandret nordmenn til USA, nå er det vi som bor i det forjettede land. Det er også et element når vi skal finne løsninger på tiggerproblemene.

Et forbud mot tigging i Norge vil knapt hindre at de samme folkegruppene fortsetter å komme for å finne en jobb eller for å plukke tomflasker, eller noe annet et rikt folk kaster fra seg. Et forbud mot tigging er vanskelig å håndheve, enda vanskeligere enn forbudet mot å kjøpe sex. Hvordan kan det bevises at en person som mottar penger, faktisk har tigget?

Søppel og avføring

Les også

Romfolks problemer er en utfordring for Europa

Er problemet alt søppelet som omgir mange av stedene der tiggere sover ute?Søppelet er et helt synlig problem. Men da en gruppe tiggere i fjor sommer fikk sove i fred i papp— og plankeskur rundt Sofienberg kirke noen få dager, forble omgivelsene like ryddige.

Er problemet at tiggerne bruker buskene som do?

I Oslo er det stor manko på offentlige toaletter. Men hva foretok høyrebyrådet seg da festglad ungdom fra hele byen stadig gjorde fra seg langs veggene på Sofienberg kirke? Byrådet satte opp et toalett i parken. Helt uten statlig støtte og uten at noen tydde til den betente retorikken vi hører når tiggere gjør sitt fornødne ute.

Er problemet en generell følelse av utrygghet ved at mange fremmede vil oss noe i det offentlige rom?

Det er uvant for nordmenn, og det kan være en påkjenning stadig å bli utsatt for tigging. Ubehagelig - men ikke farlig. Og som justisminister Grete Faremo minner om: Forbud får ikke mennesker til å forsvinne.

Er problemet en mistanke om at tiggerne egentlig er her for å rundstjele oss?

Politiet hevder stadig at det er slik. Men foreløpig vet vi ikke, for vi mangler tall som dokumenterer at tiggere flest stjeler. Politiet vifter med tall, men har aldri lagt frem noen klar og etterprøvbar statistikk over tiggernes andel av brudd på straffeloven. Og det vil ta tid før det eventuelt finnes mange nok rettskraftige dommer til at slike hypoteser kan belegges.

I går gikk Oslos visepolitimester Roger Andresen oppsiktsvekkende hardt ut mot norske politikere, både i kommune og i regjering.

Les også

Pingpong om romfolket

Situasjonen rundt tiggerne sommeren 2012 var ikke et moderne demokrati verdig, og både regjering og byråd har hatt tid på seg til å forhindre at denne sommeren blir likedan.Andresen hevder at politikerne ikke har løftet en finger for å løse problemene, og frustrasjonen er forståelig. Politiet har langt på vei blitt satt til å håndtere problemene alene.

Det kan være noe av grunnen til at politiet har drevet en uvanlig heftig lobbyvirksomhet dette året. Ikke bare ved å koble tiggere til kriminalitet, men også ved å foreslå tiggeforbud og til og med totalforbud mot utendørs overnatting i Oslo. Inkludert soving i egen bil.

Da er det desto mer nødvendig at politikere bruker tid på å tenke.

Illustrasjon: Inge Grødum

Les mer om

  1. Kultur