It’s the economy, stupid!

2000-tallet har så langt vært en gullalder for Norge. Nå kan vi stå ved et vendepunkt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Slagordet «It’s the economy, stupid!» blir brukt som forklaring på USAs tidligere president Bill Clintons valgseier i 1992.

Det var valgkampstrategen James Carville som først uttalte de berømte ordene.

Les hele saken med abonnement