Politikere og Statens vegvesen kolliderer i synet på grønn byutvikling

Trafikken kjører tett på blokkene langs Trondheimsveien. Politikere og Statens vegvesen er uenige om tiltak.

Bremseklosser. Det er slik politikerne opplever Statens vegvesen. Men er de rettferdige i sin kritikk?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nøytrale håndhevere av politikernes ambisjoner. Det er slik det er ventet at statlige forvaltningsorganer skal fungere. Ikke som egenrådige politiske aktører. Eller «trassig» som Sosialistisk venstrepartis gruppeleder Ola Wolff Elvevold beskriver Statens vegvesen.

Men i en brytningstid der politikere har store ambisjoner som utfordrer de faglige idealene i en etat, kan det gå politikk i reaksjonene fra byråkratene. De vet tilsynelatende best om hva som er realistisk eller ikke.

Les hele saken med abonnement