Høyres narkotikaproblem | Andreas Slettholm

Helseminister Bent Høie (H) har allerede tatt klar avstand fra flertallet i Høyres programkomité.

Heroinassistert behandling vil åpenbart hjelpe – men bare noen ganske få. Det er likevel en milepæl om Høyres programkomité får gjennomslag.

At staten skal dele ut gratis heroin, er tungt å svelge for mange. Så er det da også en splittet programkomité - syv mot fem - i Høyre som foreslår dette. Det er ett av flere tiltak for å bedre livssituasjonen til de tyngste rusmisbrukerne i Norge.

Skulle dette bli Høyres offisielle politikk, vil symbolverdien være stor. Arbeiderpartiet åpnet for heroinassistert behandling i 2015, Venstre og SV har vært pådrivere for det samme. Selv Senterpartiet er på glid mot en mer liberal ruspolitikk i sitt programarbeid.

Les hele saken med abonnement