Kommentar

Oljebransjen får hjelpen den trenger. Samtidig blir skattesystemet for landets viktigste næring mer ryddig.

Oljeselskapene hjelpes ved at de skal betale mindre skatt. Staten tjener på at de skal betale mer. Umulig? Nei da.

  • Kjetil B. Alstadheim
    Kjetil B. Alstadheim
    Politisk redaktør

Utsiktene for norsk økonomi er formørket av pandemi. Milliardene flyr. Tirsdag la finansminister Jan Tore Sanner frem forslaget til endringer i statsbudsjettet for i år. Det har vært mer å gripe fatt i enn normalt, for å si det forsiktig.

En del av pakken er en stor – og komplisert – endring av rammebetingelsene for landets viktigste næring, altså petroleumsnæringen.

Les hele saken med abonnement