Kommentar

Skattemirakelet på sokkelen | Kjetil B. Alstadheim

Oljeselskapene hjelpes ved at de skal betale mindre skatt. Staten tjener på at de skal betale mer. Umulig? Nei da.

  • Kjetil B. Alstadheim
    Kjetil B. Alstadheim
    Politisk redaktør

Utsiktene for norsk økonomi er formørket av pandemi. Milliardene flyr. Tirsdag la finansminister Jan Tore Sanner frem forslaget til endringer i statsbudsjettet for i år. Det har vært mer å gripe fatt i enn normalt, for å si det forsiktig.

En del av pakken er en stor – og komplisert – endring av rammebetingelsene for landets viktigste næring, altså petroleumsnæringen.

Les hele saken med abonnement