Glasnost for reiselivet | Frank Rossavik

Ingen oppfordring til å reise fra justisminister Monica Mæland, bare så det er klart.

Vi vil, som Jahn Teigen, tro at det er sant.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Siden midten av mars har livet vært litt som i Østblokken under den kalde krigen. Ingen har kunnet reise utenlands. Etter hvert har det kommet små unntak for enkelte nærstående land, akkurat som en tsjekker med partiboken i orden i sin tid kanskje kunne få en uke i Jugoslavia. Selvsagt med strenge reiseregler og risiko for karantene ved hjemkomst.

Et slags høydepunkt her var danskenes kortlivede konsept med krav om seks bestilte overnattingsdøgn pluss forbud mot å oppsøke København.

Les hele saken med abonnement