Mannen med Gucci-veske | Therese Sollien

Det er ikke den ungdomskriminelle det er mest synd på.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hva koster en Gucci-bag for tiden? Mellom 5000 og 7000 kroner. En sånn bag går han rundt med, han som blir pekt ut som leder etter voldsepisodene i Oslo forrige helg.

De er 21 siktede. Den angivelige lederen for gjengen hadde Gucci-bagen med seg da han ble pågrepet. Mannen, som er i slutten av 20-årene, synes å tilhøre et voldsbelastet miljø, ifølge retten. Han er tidligere domfelt flere ganger for voldshendelser.

Les hele saken med abonnement