På en søndag: Innovasjon Norges veivalg fra fortiden | Einar Lie

Fra informasjonsfilmen «Innovasjon Norge gjennom 150 år» med Line Verndal som gjennomgangsfigur.

Vanskelighetene med å se inn i fremtiden er like store nå som de var på seksti- og syttitallet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I forrige uke satt jeg nedsunket i lesning av statsbudsjettets forslag til bygging av nye kystvaktskip, da en student dukket opp i døren og begeistret fortalte at jeg måtte se på en film Innovasjon Norge hadde laget om seg selv. Dokumentaren fra det store og voksende offentlige finansieringsselskapet var visstnok «noe av det rareste som ligger på nettet for tiden».

Det viste seg at studenten hadde rett. Ikke overraskende viste det seg også at filmen ikke handlet om bygging av kystvaktfartøy eller andre skip med statlig finansiering. Men det burde den ha gjort. Forvirret? Naturligvis. Men alt henger sammen med alt, som Gro sa.

Les hele saken med abonnement