Aftenposten mener: «Oktoberbarna» trenger ikke asyl

Vergeforeningen Følgesvennen, bevegelsen Nok er Nok og Refugees Welcome Afghan Lives Matter arrangerte onsdag 18.oktober en markering mot deportasjoner til Afghanistan.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Asyldebatten er uoversiktlig, uopplyst og forvirret, ofte med flere problemstillinger som diskuteres på én gang. Nå gjelder dette særlig debatten om de mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan som har fått midlertidig opphold frem til de når myndighetsalder.

Spørsmålet om det er trygt eller utrygt i hele Afghanistan, er et separat spørsmål. Norsk asylpraksis tilsier at Stortinget ikke bør fatte vedtak som overprøver fagmyndighetenes vurderinger.

Les hele saken med abonnement