Kommentar

Aftenposten mener: «Oktoberbarna» trenger ikke asyl

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Vergeforeningen Følgesvennen, bevegelsen Nok er Nok og Refugees Welcome Afghan Lives Matter arrangerte onsdag 18.oktober en markering mot deportasjoner til Afghanistan. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Asyldebatten er uoversiktlig, uopplyst og forvirret, ofte med flere problemstillinger som diskuteres på én gang. Nå gjelder dette særlig debatten om de mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan som har fått midlertidig opphold frem til de når myndighetsalder.

Spørsmålet om det er trygt eller utrygt i hele Afghanistan, er et separat spørsmål. Norsk asylpraksis tilsier at Stortinget ikke bør fatte vedtak som overprøver fagmyndighetenes vurderinger.

Det var derfor riktig at SVs forslag om stans i alle returer til hele Afghanistan falt denne uken. Dette ville innebære at Norges praksis ville skille seg betraktelig fra resten av Europas når det gjelder generell retur til Afghanistan.

Politikernes oppgave er snarere å lage regler for hvem som får opphold, og hvem som ikke får det.

Når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, fikk 60 prosent i fjor og så langt i år, opphold. Rundt 10 prosent fikk avslag. Resten, rundt 30 prosent eller drøyt 600 mennesker, har fått midlertidig opphold, og det er dem som betegnes som «oktoberbarna».

Denne gruppen er altså funnet ikke å ha beskyttelsesbehov og er heller ikke innvilget opphold av humanitære grunner. Når de ikke har fått avslag på søknaden, er det fordi norske myndigheter ikke har klart å identifisere noen omsorgspersoner. Da får de bli i Norge frem til de er myndige, og så skal de kunne klare seg på egen hånd. Slik har regelverket vært siden 2010.

Når antallet slike midlertidige tillatelser har økt kraftig, skyldes det også at stortingspartiene, unntatt SV og MDG, vedtok å fjerne det såkalte «rimelighetsvilkåret» i fjor. Dermed er det adgang til å returnere denne gruppen også til områder de ikke har noen tilknytning til.

Denne praksisen er Norge nesten alene om i Europa, og den kan virke urimelig. I så fall er det så enkelt som at en urimelig politikk er resultatet av å fjerne et vilkår om rimelighet.

Nå skal det sies at Stortinget ikke var spesielt godt informert om konsekvensen for denne gruppen da de gjorde sin endring. Det tilsier at det ikke er noe galt i å revurdere politikken på dette området.

Midlertidige tillatelser er ofte problematiske, fordi de gjerne skaper en forventning om amnesti. Samtidig ville det være vanskelig å avslå disse søknadene uten å bryte med internasjonale forpliktelser, slik at alternativet i realiteten har vært å gi gruppen opphold.

En oppmykning vil ikke innebære en vesentlig liberalisering av asylpolitikken, like lite som en opprettholdelse vil være noen stor innstramming. Antagelsen om at en endring i seg selv vil øke asylankomstene, synes overdreven. Samtidig er dette en gruppe som ikke har asylbehov etter flyktningkonvensjonen, og som norske myndigheter er i sin fulle rett til å returnere.

Om det er rimelig, er et annet spørsmål.

Les mer om

  1. Afghanistan
  2. Asylpolitikk
  3. Asyl