Kommentar

Jagland velger angrep, ikke selvransakelse | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
    Trine Eilertsen
    Politisk redaktør
Thorbjørn Jagland har kommentarer om sine kritikere.

Generalsekretær Thorbjørn Jaglands reaksjon på kritikken lover ikke godt hvis forbedringer er målet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Man kan ikke bare slenge påstander ut mot folk basert på hva man leser», svarer generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland, på spørsmål om hvorfor han ikke gjorde mer mot kaviardiplomatiet da han ble gjort oppmerksom på det for over fem år siden.

Dette er ikke en linje Jagland har kjørt konsekvent. I 2012 og 2013 lot han seg intervjue av flere medier, deriblant New York Times. Da mente nok aserbajdsjanske myndigheter at han «slengte ut påstander mot folk basert på ting han hadde hørt». De kritiserte Jagland for å komme med grunnløse påstander.

Like etter sluttet Jagland å komme med «grunnløse» påstander, selv om Europarådet selvsagt merket seg at deler av rådets parlamentarikerforsamling, PACE, var fullstendig på jordet i sin milde omtale av regimet i Aserbajdsjan.

Kritikerne har konkrete forslag

Men greit, er man i Jaglands posisjon, er det et godt prinsipp at alle påstander skal være faktabaserte. Likevel, han kunne brukt stemmen sin til å bidra til at granskningen av et åpenbart problem kom raskere i gang.

Flere av hans kritikere, som den tyske sosialdemokraten Frank Schwabe, nederlenderen Pieter Omtzigt, sveitseren Andreas Gross og Berit Lindeman fra Den norske Helsingforskomité peker på ting de mener han kunne gjort. Han kunne for eksempel lagt frem saken i Ministerrådet, der representanter for medlemslandenes regjeringer møtes. Og han kunne brukt sin talerstol, bokstavelig talt, og utfordret parlamentarikerne under sine kvartalsvise taler til dem.

Jobber innenfra

Istedenfor har Jagland, som altså ikke beskyldes for noe som ligner korrupsjon, valgt å jobbe mot korrupsjon innenfor et korrupt system. Det kan være fornuftig, gitt at det gir resultater.

Spørsmålet er når grensen er nådd, og når det er tid for å bruke virkemidler på utsiden av dialogen. Hvis Jagland hadde prøvd å få saken sterkere inn på dagsordenen blant medlemmene, uten å nå frem, kunne han satt stillingen inn på å få en reaksjon fra medlemslandene. Er saken viktig nok, er det et lett offer.

Merkelig fokus fra Jagland

Jagland avviser all kritikk. Det er tilsynelatende ingenting å lære av de foregående årene og tregheten i denne saken. Fremfor å forklare hvorfor kritikernes forslag til handling er håpløse, velger Jagland å mistenkeliggjøre Aftenpostens kilder i saken. Den ene skal ha ønsket jobben hans, den andre skal ha vært tilknyttet en mektig familie i Aserbajdsjan, uten at vi har klart å finne belegg for det. Men selv om belegget skulle finnes, så er det jo ikke disse kildene som er problemet. Det er ikke problembeskrivelsen striden står om, men Jaglands håndtering.

Ukulturen vinner

I vårt relativt harmoniske og lovlydige hjørne av verden er det lett å glemme at korrupsjon er normalt. Politikere selger standpunktene sine uten å blunke i retur for flotte gaver og dollar. De bidrar gjerne til feilinformasjon om det gagner et regime som er gavmildt tilbake, samme hva det står for. De færreste tror at det er lett å endre ukultur i organer som Europarådet og PACE. Slik sett forteller sakene en kjent historie. Spørsmålet er hvordan det er mulig å få til gjennomgripende endringer hvis ukulturen hele tiden vinner, hvis ingen virkelig tar et oppgjør, med alle de ubehageligheter det fører med seg.

Les mer om

  1. Kommentar Trine Eilertsen
  2. Europarådet
  3. Thorbjørn Jagland
  4. Korrupsjon
  5. Aserbajdsjan