Kommentar

Rettssalen er en scene | Per Anders Madsen

 • Per Anders Madsen Redaktør

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik føres inn i rettssalen Foto: Jan T. Espedal.

Breiviks behov for et publikum er like stort som ønsket om å vinne søksmålet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Skien fengsel.

Anders Behring Breivik betrakter rettssalen som en scene, et sted der han kan møte et publikum. Muligheten for å opptre på denne scenen kan være viktigere enn rettssakens utfall.

Dette er et hovedinntrykk etter første rettsdag i gymsalen i Skien fengsel, for anledningen møblert med dommerbord, arbeidsbenker og stoler fraktet ned fra Borgarting lagmannsretts lokaler i Oslo.

En nazihilsen i det han ble ført inn i rettssalen, åpenbart nøye forberedt og rettet direkte til oss pressefolk. Rettens leder, lagdommer Øystein Hermansen sa at gesten var forstyrrende for saken, at den krenket rettens verdighet, og ba Breivik ikke gjenta den. Breivik ønsket selv å kommentere demonstrasjonen, noe dommeren ikke ga ham anledning til.

Utstudert handlemåte

Budskapet er åpenbart. Breivik vil fortsatt fremstå som overbevist nasjonalist, en fascistisk ideolog, og en krigsfange mer enn en innsatt i et norsk, sivilt fengsel.

I retten sitter han rolig ved siden av sin prosessfullmektig Øystein Storrvik, men rister stadig på hodet i taus irettesettelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted når han redegjør for det rettslige rammeverket og soningsforholdene.

Også dette virker som en utstudert, planlagt handlemåte, der poenget er å markere radikal, fullstendig avstand til hvordan staten betrakter ham og saken hans.

«Ikke offer»

I sitt innledningsforedrag refererte Sejersted til en samtale mellom Breivik og en tjenestemann i Skien fengsel, der Breivik skal ha uttrykt bekymring for at det kunne bli konflikt mellom ham selv og hans advokat. Grunnen var at Storrvik for å vinne saken kunne gå for langt i å fremstille Breivik som et offer.

Det ønsket Breivik ikke. Han vil fremstå som en sterk leder. Ifølge samtalen med tjenestemannen er han også opptatt av sin mediestrategi, det er viktig at mediene ikke glemmer ham, samtidig som han vil passe på at pressen ikke blir trett av saken hans.

Samtalen kan illustrere hvordan Breivik fortsatt vil iscenesette seg som en slags politisk aktør, og hvordan det han oppfatter som sitt nasjonalistiske oppdrag er overordnet alle andre hensyn - inkludert ønsket om å få staten dømt for menneskerettsbrudd.

Ikke forandret

Sejersted understreket i sitt innledningsforedrag sterkt at Breivik i all hovedsak er den samme mannen som da han satte seg inn i bombebilen 22. juli 2011. Han er fortsatt en fanatisk høyrenasjonalist og potensielt en livsfarlig drapsmann. Sejersteds poeng er selvfølgelig at dette må en ansvarlig kriminalomsorg ta høyde for.

I synet på personen Breivik er Regjeringsadvokaten og Breivik selv kanskje ikke så uenige. Terroristen har flere ganger fremholdt at han ikke angrer på sine handlinger, og at han er stolt av det han gjorde 22. juli. Ikke uten grunn er Breivik Norges overlegent mest ressurskrevende fange - menneskerettsbrudd eller ikke.

Foto: Signe Dons

Les mer om

 1. Behring Breiviks søksmål mot staten
 2. Anders Behring Breivik
 3. Menneskerettigheter
 4. Kriminalomsorgen
 5. 22. juli

Behring Breiviks søksmål mot staten

 1. NORGE
  Publisert:

  Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avviste Behring Breiviks klagesak mot Norge

 2. DEBATT
  Publisert:

  «22. juli» skal ikke være en serie om terroristens historie | Sara Johnsen

 3. DEBATT
  Publisert:

  Vi får ikke mer kunnskap om massedrapsmenn ved å studere enkelttilfeller | Pål Grøndahl

 4. DEBATT
  Publisert:

  Nei, vi har ikke snakket nok om Anders Behring Breivik. Vi har nesten ikke snakket om ham i det hele tatt

 5. NORGE
  Publisert:

  Anders Behring Breivik har byttet navn

 6. NORGE
  Publisert:

  Høyesterett avviser anken til Behring Breivik