Vinterkrigen kommer

Europa frykter industridød. Briter øver på blackout. Nordmenn frykter at det blir dyrt å dra på hytta.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Den russiske presidenten Vladimir Putin trapper opp krigføringen mot Europa. Noe annet kan det ikke kalles når han skrur igjen gassrøret Nord Stream 1.

Begrunnelsen om teknisk trøbbel avfeies av produsenten Siemens. Dette handler kun om Putins ønske om å legge press på europeiske land, skape splittelse mellom dem og svekke støtten til Ukraina.

Les hele saken med abonnement