Tvilen i Baneheia

En rekke beviser og omstendigheter kan fortsatt tale for at dommen mot Viggo Kristiansen er riktig.

«Vi minner om at det ikke er krav om sannsynlighetsovervekt.»

Det står det i et av forsvarer Arvid Sjødins brev til Gjenopptakelseskommisjonen.

Les hele saken med abonnement