Den største rettsskandalen etter krigen

Jeg tok feil om Viggo Kristiansen. Saken mot Jan Helge Andersen må gjenåpnes.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det finnes ikke bevismessig grunnlag for å hevde at Viggo Kristiansen er skyldig i Baneheia-drapene. Han er å betrakte som uskyldig etter å ha sonet nesten 21 år i fengsel. Han skal frifinnes uten ny rettssak.

Det er konklusjonen til riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Les hele saken med abonnement