Kommentar

Norge trenger flere barn | Hadia Tajik

  • Hadia Tajik
    Hadia Tajik
    Nestleder i Arbeiderpartiet

Norge er på det laveste fruktbarhetsnivået som er målt noen gang. Siden 2009 har antall fødsler pr. kvinne gått fra 1,98 til 1,62.

Å få barn eller ikke er et dypt personlig valg. Samtidig er det en politisk oppgave å legge til rette for å kunne kombinere familieliv med arbeidsliv, slik at det ikke fører til manglende likestilling, ihjelslitte familier eller reduserte arbeidsmuligheter. På den måten er det personlige valget om barn noen ganger også avhengig av politiske beslutninger.

På 1970-tallet så vi en nedgang i barnefødsler. Men fra 80-tallet og utover pekte pilene oppover igjen: Med foreldrepermisjonsordninger, barnehageplasser og flere muligheter for å kombinere arbeid og familieliv ble det født flere barn.

Les hele saken med abonnement