Kommentar

Vi vil ikke finansiere profittfor arbeidslivets skurker

Oslo kommune tar et krafttak mot sosial dumping. Kritisk, gravende journalistikk nytter.

Under høringen i Oslo bystyre ble nye tiltak mot sosial dumping presentert. Fra venstre: Arild Sundberg, Eirik Lae Solberg (finansbyråd), Gunnar Wedde (avd.dir. Utviklings og kompetanseetaten) og kemneren Astrid M Rosenquist. Ingar Storfjell

 • Hilde Harbo

Dette er de viktigste konklusjonene vi kan trekke etter at Byrådet i dag presenterer nye tiltak mot skurkene i leverandørbransjen.

Tiltakspakken blir offentliggjort på dagens høring i bystyrets finanskomité om arbeidslivskriminalitet.

Høringen er en direkte konsekvens av Aftenpostens serie med avsløringer av skattekrimsiktede firmaer på kommunale byggeplasser.

Artiklene viser at kontrollapparatet har vært så dårlig at underleverandører som er dømt for grov økonomisk kriminalitet og knyttet til hvitvaskingsnettverk, har fått oppdrag med å pusse opp kommunal eiendom.

Skamplett for kommunen

Dette har vært en skamplett for Oslo kommune og Byrådet, som nå skal ha ros for raskt å ta skikkelig fatt i problemet, blant annet ved å endre kommunens standardkontrakter.

Kontrollen med underleverandørene skjerpes på flere måter. Entreprenører som har oppdrag for kommunen får ikke lenger ha en haug med underleverandører. Kontrollen lettes når det nå innføres krav om maks to, med mindre man har fått godkjent et behov for flere.

Underleverandørene skal også gjennom en egen godkjenningsrunde med kommunen. I tillegg skal kommunen få mannskapslister over alle som jobber på kontrakten, og det innføres bestemmelser som skal sikre arbeiderne tarifflønn.

"Ulovlighetsteam"

Aftenpostens artikler har vist at samarbeid og informasjonsutveksling har vært for dårlig mellom offentlige etater når det gjelder bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

Nå opprettes et såkalt "ulovlighetsteam" etter modell av skjenkekontrollen, der kommunale etater skal utveksle informasjon og samtidig samarbeide med statlige kontrollinstanser som skattevesen og arbeidstilsyn.

Kreative skurker

Disse nye tiltakene vil trolig ha effekt, men aktørene innen arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har vist seg kreative og smarte. Vi har ingen garanti for at dette er nok.

Det innser klokelig nok finansbyråd Eirik Lae Solberg, som i sin redegjørelse for de nye tiltakene, skriver at han vil sørge for at det også fremover arbeides aktivt med å vurdere ytterligere endringer i kommunens standardkontrakter med entreprenører.

Byrådet vil høste erfaring med hva som viser seg å være de mest treffsikre og hensiktsmessige kontraktsbestemmelsene, basert på det samarbeid man nå skal ha med Kemneren, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, representanter for utsatte bransjer og andre aktører som har kunnskap om områder der det er stor risiko for sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet.

Offensivt fra Byrådet

Etter lang tids forsømmelser, er det oppløftende at Byrådet nå viser en så offensiv holdning til dette problemet. Oslos innbyggere godtar ikke at skattekronene våre gir profitt for skurker som utnytter arbeidskraft og snyter skatt gjennom oppdrag for kommunen.

Men både skurkene og Oslo kommune må vente å bli kikket i kortene også fremover. Aftenpostens kritiske journalister overvåker dette feltet.

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Slik vil Oslo komune avsløre svart arbeid

 2. DEBATT

  Byggekrav krever oppfølging | Harald Nikolaisen

 3. OSLOBY

  39 selskaper svartelistet av Oslo kommune etter aksjon mot arbeidslivskriminalitet

 4. POLITIKK

  Krever at nytt regjeringskvartal bygges etter Oslo-standarden

 5. DEBATT

  Bemanningsbransjen bygger landet, hver eneste dag.

 6. POLITIKK

  Arbeiderpartiet: Norge ville stått bedre rustet i kampen mot arbeidslivskriminalitet hadde det ikke vært for Frp