Kommentar

Vi som elsker Israel | Therese Sollien

I forrige uke ble det langt vanskeligere å snakke varmt om Israel. Det er å håpe at Høyesterett forkaster den nye loven.

Statsminister Benjamin Netanyahu er glad for at den nye loven fikk flertall i Knesset.
  • Therese Sollien
    Therese Sollien
    Kommentator

Det har vært mye bråk om loven som ble vedtatt i Knesset med 62 mot 55 stemmer i forrige uke. Umiddelbart etter at den ble stemt igjennom, brøt det ut protester. Enkelte medlemmer av nasjonalforsamlingen rev teksten i filler.

Loven er særdeles kontroversiell av flere grunner. For det første slår den fast at det er jøder som har selvbestemmelsesrett i Israel. For det neste sier den at hebraisk er landets nasjonalspråk. For det tredje kan man lese at «jødiske bosetninger (i Israel) er i nasjonens interesse». Implisitt: i motsetning til andre bosetninger i landet, i motsetning til arabisk språk, og i motsetning til andre innbyggeres selvbestemmelsesrett.

Les hele saken med abonnement