Vi som elsker Israel | Therese Sollien

I forrige uke ble det langt vanskeligere å snakke varmt om Israel. Det er å håpe at Høyesterett forkaster den nye loven.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det har vært mye bråk om loven som ble vedtatt i Knesset med 62 mot 55 stemmer i forrige uke. Umiddelbart etter at den ble stemt igjennom, brøt det ut protester. Enkelte medlemmer av nasjonalforsamlingen rev teksten i filler.

Loven er særdeles kontroversiell av flere grunner. For det første slår den fast at det er jøder som har selvbestemmelsesrett i Israel. For det neste sier den at hebraisk er landets nasjonalspråk. For det tredje kan man lese at «jødiske bosetninger (i Israel) er i nasjonens interesse». Implisitt: i motsetning til andre bosetninger i landet, i motsetning til arabisk språk, og i motsetning til andre innbyggeres selvbestemmelsesrett.

Les hele saken med abonnement