Kommentar

Punktum for Øygard-saken

 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Rune Øygard håper på lavere straff, mens aktor jobber for det motsatte. Tore Meek/NTB Scanpix

Det spørs om aktor får Høyesterett med seg på å doble straffen for Rune Øygard.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Da statsadvokat Thorbjørn Klundseter i lagmannsretten påsto at den tidligere Vågå-ordføreren måtte dømmes til fengsel i to år og seks måneder, mente jeg at det var en påstand i friskeste laget.

Lagmannsrettens dom ble halvparten – ett år og tre måneder.

Statsadvokaten er fremdeles en friskus. I Høyesterett gjentar han straffepåstanden fra lagmannsretten .

I den andre enden av skranken står forsvarer Mette Yvonne Larsen og rister på hodet. Hun mener at lagmannsrettens straffutmåling i utgangspunkt ligger på et riktig nivå, men at det er momenter som tilsier at straffen bør settes noe ned.

Alt er altså som det skal være når aktor og forsvarer barker sammen i vår øverste domstol. Hvem som får rett, kan ingen si i dag – med unntak av de fem dommerne som underveis i forhandlingene stiller ubehagelig intelligente juridiske spørsmål til partene.

Trolig ender det med at hverken aktor eller forsvarer får medhold. Et kvalifisert tips går ut på at Høyesterett hever straffen noe, men neppe en dobling, slik aktor legger opp til.

Øygard følger med.

inge d. hanssen.jpg

På tilhørerplass i Høyesteretts ærverdige sal følger Rune Øygard og kona Reidun forhandlingene. Dette er siste stopp i rettsprosessen mot den tidligere så profilerte ordføreren i Vågå gjennom 16 år. Det er på dagen to år siden han ble pågrepet av politiet på ordførerkontoret. Juryen i lagmannsretten har avgjort skyldspørsmålet; han ble kjent skyldig i en rekke seksuelle overgrep mot ei jente under 16 år. Det er kun straffutmålingen som behandles av Høyesterett.

Utnyttet situasjonen.

Statsadvokat Klundseter mener at Øygard utnyttet situasjonen på det groveste for å tilfredsstille sitt seksuelle behov. Det er nettopp handlingens grovhet han mener lagmannsretten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til når den fastsatte straffen.

Aktor hevder også at det må legges mer vekt på aldersforskjellen på 36 år og omfanget av de kriminelle handlingene. Tingretten tallfestet omfanget til ca 50 overgrep i løpet av 22 måneder, lagmannsretten fant det bevist at han hadde hatt seksuell omgang med henne en rekke ganger på syv forskjellige steder i landet i samme tidsperiode.

Mediedekningen.

Forsvarer Larsen mener at aktor legger opp til en formidabel straffeskjerpelse, og påstanden om nærmere 50 samleier kun er et udokumentert anslag. Antallet må være vesentlig lavere. Hun mener at rettspraksis tilsier at straffenivået for ett samleie med en person under 16 år er seks måneders fengsel – og da er det urimelig når aktor vil femdoble denne straffen.

Den viktigste årsaken til at Høyesterett må sette ned straffen, er etter forsvarerens oppfatning den omfattende mediedekningen. Hun siterte blant annet fra avisartikler hvor Øygard ble stemplet som pedofil.

Dommen faller i slutten av neste uke.

La oss håpe at vi da kan sette punktum for Øygard-saken.

 1. Les også

  – Han er ikke ute av huset sitt og har ikke vært i butikken på to år

 2. Les også

  Statsadvokat: - Straffen er for lav

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. NORGE

  Påtalemyndigheten anker Valdres-saken til Høyesterett

 2. NORGE

  Voldtektsmannen fikk en mild dom fordi ofrene var prostituerte - nå er straffen skjerpet.

 3. NORGE

  Overgrepsdømt lege får redusert straff i Høyesterett

 4. NORGE

  Lagmannsretten etter omstridt voldtektssak: – Ikke riktig å gi lavere straff for «berettiget håp om sex»

 5. NORGE

  Faren som er dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin sønn (15) på Kapp, godtar dommen

 6. NORGE

  Mann dømt i Høyesterett for medvirkning til overgrep mot barn