Kommentar

Staten må være opptatt av hvor det blir av barnehagekronene. Det er ikke det samme som å si nei til profitt. | Trine Eilertsen

 • Trine Eilertsen
  Trine Eilertsen
  Sjefredaktør

Det er ikke galt å tjene penger på barnehagedrift. Men staten må vite hvordan det skjer.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Noen barnehager er kommunale. Andre er ideelle. Atter andre er kommersielle. Trygge barnehager gir inntrykk av at de er ideelle og skriver på hjemmesiden: «Barnehagene driftes med ikke-økonomisk formål, og et ev. overskudd av driften forblir i barnehagen (...).» Men Trygge barnehager er definitivt kommersielle. Hvorfor de prøver å skape inntrykk av noe annet, kan de bare svare på selv.

Overskudd er helt greit

Et slikt budskap slår godt an på venstresiden i politikken, der det å søke profitt rett som det er karakteriseres som mistenkelig. Kanskje kan dette være et forsøk på å late som om man er «hvitere» enn man er, en slags markedstilpasning blant foreldre.

For mange er det helt greit at barnehagedrift også skjer med utgangspunkt i økonomiske målsetninger. Det er ingen automatikk i at «ikke-økonomisk» formål gir bedre kvalitet, noe brukerundersøkelser fra offentlige og private barnehager vil bekrefte.

 • Eierne av 200 private barnehager har tatt ut nesten 1 mrd. kroner og investert i olje og andre prosjekter.

Si det som det er

Desto merkeligere er det at Trygge barnehager ikke bare sier det som det er – vi driver barnehager også for å tjene penger. De pengene investeres videre, og noen av dem brukes i videreutvikling av barnehagedriften.

Det interessante spørsmålet er hvordan barnehagedrift kan være så lønnsomt.

Mer opptatt av kostnader

Det offentlige har interesse av at utgiftene til barnehager dekker det de skal dekke, men det kan ikke være et mål at overskuddene i andre enden skal være enorme. Det kan bety at støtten er for raus eller at det tas snarveier i driften, noe som i så fall bør slå ut i foreldreundersøkelser. Resultatene derfra tyder ikke på at det er et problem.

En annen mulig forklaring på at privat barnehagedrift lønner seg, er at sykefraværet i private barnehager er systematisk lavere enn i kommunale. Professor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo konstaterer overfor barnehage.no at forskjellen har økt siden 2010, og mener «Det er mer nærliggende å tro at det er et sterkere fokus på sykefravær i de private barnehagene enn i de offentlige.» Barnehageeierne har egeninteresse av at sykefraværet er lavt.

I så fall virker det private innslaget akkurat som det skal: Det bidrar med et mer mangfoldig tilbud og synliggjør hvor kommunen kan bli bedre.

Konsern samler overskudd

Dernest betyr konserndannelse at hundrevis av barnehager, som hver og en går med «rimelige» overskudd, plusses sammen til noe som gjør at samlet overskudd kan bli stort. Hverken dette, eller at overskuddene ikke beholdes i den enkelte enhet, er uvanlig i konsern.

Alle former for interne salg og fakturering er viktig å få oversikt over – her kan kunstige resultater skapes, som ikke skyldes forbilledlig drift.

Staten må følge pengene

Spørsmålet er hvor langt den store bidragsyteren, staten, skal gå i å undersøke hvordan støttekroner forvaltes og overskudd skapes i denne delen av næringslivet.

Svaret er: lenger enn i dag. Slik kan kommunene lære av privat barnehagedrift, misbruk av offentlige kroner kan stoppes, og det kan gi et kritisk blikk på overføringene og loven.

Kostnadskontroll bør være en dyd både privat og offentlig.

Les mer om

 1. Privatisering
 2. Barnehage
 3. Velferd
 4. Trine Eilertsen

Flere artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  De store barnehagekjedene har størst overskudd og færrest ansatte pr. barn

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Eierne har tatt ut nesten én milliard kroner fra privat barnehagekonsern

 3. DEBATT
  Publisert:

  Stol ikke blindt på foreldreundersøkelser med store svakheter, Eilertsen!

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Barnehager med «ikke-økonomisk formål» hadde 150 mill. i overskudd i fjor. Sjekk hvor lønnsom din FUS-barnehage er.

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Nesten ingen kontroll med private barnehager

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Ny rapport: Fortjenesten på private barnehager er mer enn tre ganger så høy som på Oslo Børs