Staten må være opptatt av hvor det blir av barnehagekronene. Det er ikke det samme som å si nei til profitt. | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Det er ikke galt å tjene penger på barnehagedrift. Men staten må vite hvordan det skjer.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Noen barnehager er kommunale. Andre er ideelle. Atter andre er kommersielle. Trygge barnehager gir inntrykk av at de er ideelle og skriver på hjemmesiden: «Barnehagene driftes med ikke-økonomisk formål, og et ev. overskudd av driften forblir i barnehagen (...).» Men Trygge barnehager er definitivt kommersielle. Hvorfor de prøver å skape inntrykk av noe annet, kan de bare svare på selv.

Et slikt budskap slår godt an på venstresiden i politikken, der det å søke profitt rett som det er karakteriseres som mistenkelig. Kanskje kan dette være et forsøk på å late som om man er «hvitere» enn man er, en slags markedstilpasning blant foreldre.

Les hele saken med abonnement