Selv PST frykter sikkerhetshullene i Helse Sør-Øst | Joacim Lund

  • Joacim Lund
    Joacim Lund
PST-sjef Benedicte Bjørnland mener at fremmede makters «kartlegging og påvirkning av kritisk infrastruktur» er en av de største sikkerhetsrisikoene i 2018.

PST-sjefen mener dataangrep mot «kritisk infrastruktur» er blant de alvorligste truslene mot Norge i 2018.

Da PST-sjef Benedicte Bjørnland gikk gjennom den årlige trusselvurderingen tirsdag, konkluderte hun med at vi må regne med at fremmede makter vil gjennomføre datainnbrudd og dataangrep mot kritisk infrastruktur i Norge, og at det er er blant de alvorligste truslene mot Norge i 2018.

Bare en times tid tidligere sto en alvorstynget Bent Høie på talerstolen i Stortinget, der han måtte redegjøre om tilgangsstyring og datasikkerhet i Helse Sør-Øst. Foranledningen var selvsagt det mye omtalte sikkerhetshullet i fjor, som kan ha gitt uvedkommende tilgang til pasientopplysninger, og ikke minst datainnbruddet i helseforetaket 8. januar i år, som ble utført av en «avansert og profesjonell aktør», muligens en fremmed makt.

Les hele saken med abonnement