Flytt russetiden til etter eksamen | Helene Skjeggestad

helene russ.jpg

Det er ikke noe galt med russen. Problemet er tidspunktet for russetiden.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er jo deilig å ha noen hate. Og få grupper i vårt samfunn er det så legitimt å hate som russen. Bråker gjør de. Drikker gjør de. Skulker gjør de. Og denne voldsomme og unorske bruken av penger på teite klær og harry busser – æsj og fy.

Kort sagt: Russetiden også er en russehatetid.

Ubalanse

Det er lett å avskrive den rituelle kritikken som misunnelse over egen tapt ungdomstid, og trolig ligger det noe i det. Jeg hadde det i hvert fall veldig gøy i min russetid for 12 år siden, og skulle gjerne hatt en reunion.

Men det må være en balanse, også i russetiden. Og akkurat nå ser det ut som om noe er i ubalanse.

Altså, det er ikke noe i veien med å ta seg en fest. Men når norsklærer Kari Hauge legger ut et bilde av et tomt klasserom klokken ni en vanlig onsdag morgen, bør det ringe noen varselklokker.Her er nyhetssaken om r

Det er mye som er bra med organiseringen rundt russebusser. Planlegging, organisering og delegering – ungdommer lærer jo nærmest å starte egen bedrift!

Like fullt, det er muligens på tide å si at en buss til over en halv million kroner og tre år med planlegging er å ta litt hardt i?

Den mest ubehagelige følelsen av at dette er gått for langt, kommer likevel fra Aftenpostens reportasje om jenter som utfører seksuelle handlinger for å få lov til å henge med eldre gutter på deres russefeiring.

Jeg er ikke av dem som lar meg provosere av sanger med seksualisert innhold, men hvis det sprer seg en tradisjon med sex for rulling, da er den berømte streken krysset for lenge siden.Les nyhetssaken her:

Heldigvis er det ingen som sier at dette er et utbredt fenomen. De skolene som opplever dette som er problem, har sammen med elever og foreldre et ansvar for å stoppe utviklingen.

Slitsom affære

Nok en bekymring, basert på egen erfaring: Med de kravene som stilles til gode karakterer, trening og generell prestasjon på videregående – russetiden er også veldig slitsom. Samtidig som man skal legge grunnlaget for videre utdanning, skal man altså feste som om det ikke fantes noen morgendag.

Man trenger heller ikke å være lege for å forstå at tre uker med festing også gjør noe med kroppen. For eksempel viser en studie at antibiotikabruken blant 19-åringer mer enn fordobler seg i mai måned.

Russetiden tar på for både kropp og sjel.

Avskaffe russetiden?

Dette er noe alle skjønner. Det er likevel feil å ta spranget fra å si at en ordning ikke fungerer til at den bør avskaffes helt.

  • Flertall av rektorer vil endre eller fjerne russetiden.
    En slik konsekvens vil være et brudd med en tradisjon som strekker seg helt tilbake til 1800-tallet, og er en kraftig overreaksjon.

Istedenfor er det grunn til å ta opp igjen den årlige diskusjonen om å flytte russetiden til etter eksamen. Altså at man snur om på dagens rekkefølge. Man har skriftlige eksamener frem til 17. mai, og da starter russefeiringen. Den vil pågå frem til muntlig eksamen i begynnelsen av juni.

I dag er for eksempel årets første skriftlige eksamen fredag 20. mai, og det varierer når russefeiringen starter en gang i april.

Når jeg sier at denne diskusjonen bør «tas opp» mener jeg ikke det sedvanlige ritualet der noen slenger det litt formålsløst ut i luften og så daler det sakte ned i skjul. Det må gjøres noe konkret politisk med forslaget.

Konkrete forslag? Ja, takk!

Her fortjener Kristian Tonning Riise, leder av Unge Høyre, anerkjennelse for å utfordre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tonning Riise tar akkurat passe hardt nok i når han ber statsråden om å sette ned et utvalg med Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og andre aktuelle organisasjoner for å få konkrete forslag til hvordan dette kan løses i praksis.

For det er ikke helt uproblematisk å flytte russetiden.

Sammenblandingen av fest og eksamensinnspurt strider mot all fornuft

Bør utredes

Enkelte reagerer på at man da «gir etter» for en fyllefest som ikke har noe med skolen å gjøre. Det første er jeg ikke så bekymret for, det andre er feil. Skolene i dag bruker allerede mye tid og planlegging på å tilrettelegge for russefeiringen.

Mer problematisk er det at man må gjøre noen rokeringer på lærernes timeplan.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, sier for eksempel et klart nei til en komprimering av skoleåret. Han mener at det vil svekke kvaliteten i opplæringen og gå utover arbeidssituasjonen for elever og lærere.

Rita Helgesen, leder av Norsk Lektorlag, mener imidlertid at dette er mulig å få til.

Uenigheten viser at det trengs et forum for å diskutere mulige løsninger.

Løser ikke alt

Russen er kanskje den gruppen av individer det er mest akseptert å kritisere. Noe som i seg selv er paradoksalt – gruppen skiftes jo ut hvert eneste år.

Med andre ord, det kan ikke være personene som er problemet. Man må se på ordningen.

Sammenblandingen av fest og eksamensinnspurt strider mot all fornuft. Ved å flytte feiringen blir den kortere og lettere å velge bort samtidig som den ikke går utover skoleresultatene på samme måte.

Det er naivt å tro at alle problemer blir løst ved å flytte tidspunktet for feiringen. Fremdeles er det slik at de beste løsningene finnes lokalt mellom ungdom, foreldre og skolen. Men en flytting kan være med å få tilbake balansen i feiringen.

Det er rett og slett på tide å slutte å syte om russen og gjøre noe med det egentlige problemet.

Twitter: @Heleneskjegg

Følg meg også på Snapchat: Skjeggesnap

Mer fra samme kommentator? Da kan du lese disse:

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter