Kommentar

«Jeg forstår det dersom Cappelen trodde han ble lovet strafferabatt»

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Det er uheldig at utskrifter fra uformelle samtaler brukes som bevis, slik det nå gjøres i saken mot Cappelen og Jensen, mener Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen. Foto: Dan P. Neegaard

Riksadvokat Tor-Aksel Busch personlig ble tidlig koblet inn, fortalte politispanere til Gjermund Cappelen da hasjsmugleren bestemte seg for å fortelle om sitt forhold til Eirik Jensen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Etterforskere ved enheten for organisert kriminalitet i Asker og Bærum hadde tre såkalte uformelle samtaler med Gjermund Cappelen mens han satt varetektsfengslet i januar 2014.

Uten at Cappelen var klar over det, ble samtalene tatt opp på bånd av politifolkene. Nå spilles samtalene av her i rettssal 250.

Det er ikke vanlig at utskrifter av denne type samtaler med en siktet legges ved straffesaken som bevis. I så måte er denne saken et unntak.

Hemmelige kilder

Det er flere grunner til at det er slik. Politifolk som jobber opp mot organisert kriminalitet er avhengig av å ha gode kilder eller informanter i det kriminelle miljøet.

Opplysninger fra kildene kan ofte være starten på en sak som kan ende med domfellelse, men kildenes identitet holdes utenfor den ordinære etterforskningen fordi det er viktig at de ikke «blåses», som man sier i miljøet.

Selv ikke overfor den høyere påtalemyndighet er kildene kjent. En statsadvokat fortalte meg forleden at han har prosedert mange saker uten å vite navnet på politiets hemmelige informanter.

 • Eirik Jensen-saken på tre minutter: Historien om Eirik Jensen, fra polititopp til korrupsjons- og narkotikatiltalt.

Ikke formelt avhør

Utskriftene fra slike samtaler må ikke forveksles med formelle politiavhør med forsvarsadvokat til stede, der siktede blir foreholdt sine rettigheter og selv skriver under på at det som er nedtegnet er korrekt.

Jeg mener at det er uheldig at utskrifter fra uformelle samtaler brukes som bevis, slik det nå gjøres i saken mot Cappelen og Jensen. Nettopp fordi det formelle ikke er i orden, og siktede selv kanskje ikke vet hvordan opplysningene blir brukt.

Den årvåkne dommer Kim Heger er selvsagt oppmerksom på det uvanlige i at utskriftene fra Cappelen-samtalene legges frem og at det kan reises prosessuelle spørsmål ved det. Han tok dette opp i åpen rett fordi han mente det kunne være en fare for at Jensens forsvarere ville protestere.

Dommeren grep imidlertid ikke inn fordi advokat John Christian Elden opplyste at han ikke har noen innvendinger mot at utskriftene brukes som bevis. Årsaken er åpenbar; innholdet er av en slik art at samtalene kan brukes som en del av forsvaret av Eirik Jensen.

Hadde en agenda

De to politibetjentene som oppsøkte Cappelen i Ila fengsel og Drammen fengsel, hadde ingen ting med etterforskningen av hasjsaken å gjøre.

De hadde en annen agenda.

Spanere fra Asker og Bærum politidistrikt hadde holdt Cappelen under oppsikt i et par uker da de i desember 2014 avfotograferte et møte mellom Cappelen og en annen mann. Til politiets overraskelse var det en politimann, Eirik Jensen.

Da spanerne møtte Cappelen til den første samtalen tirsdag 7. januar 2014, var målet deres å få vite mest mulig om forholdet mellom Cappelen og Jensen.

Fikk full valuta

Gjermund Cappelen ga dem full valuta for pengene:

– Saken vil slå ned som en bombe. Jeg kan gi dere en politimann, sa han i den første samtalen.

I den andre samtalen ble han bedt om navn:

– Eirik. Eirik Jensen, var svaret.

Cappelen forlanger å få noe igjen for å fortelle om Jensen. Om maset etter penger, og penger Cappelen ga ham.

Narkobaronen legger ikke skjul på at han har vært politiinformant: «Jeg har vært Jensens kilde i 20 år og løst enormt mange saker».

Riksadvokat Tor-Aksel Busch var tidlig inne i bildet, fortalte to politispanere til Gjermund Cappelen i varetekt. Det kom frem på et lydopptak som ble spilt av i retten onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Forventet strafferabatt

Ut fra det vi hører på bånd her i sal 250, synes jeg ikke det er underlig at Cappelen trodde at han skulle få en skikkelig strafferabatt.

Politispanerne snakker om amnesti og at riksadvokat Tor-Aksel Busch personlig allerede var koblet inn i saken. Det er et uvanlig og kraftig signal, ifølge spanerne.

Får Cappelen «forsikringer» om at han får noe igjen for det han forteller, er han villig til å gå i avhør med Spesialenheten for politisaker. Det skjer to dager etter siste samtalen på cellen.

Også statsadvokat Lars Erik Alfheim er opptatt av påstandene om strafferabatt:

– Har du på noen måte inngått noen avtale om det med meg? var hans siste spørsmål til Cappelen.

– Nei, var svaret fra vitneboksen.

Den som lever får se.


Rettskommentator Inge D. Hanssen følger Jensen/Cappelen-saken for Aftenposten. Her er hans kommentarer:

Rettens dag 17: Aktor mener Cappelen er en svært kynisk person. En god beskrivelse.

Rettens dag 16: Du skal ha god hukommelse for å lyve godt

Rettens dag 15: Gjermund Cappelen kan bli frifunnet for korrupsjon. Mot sin vilje.

Rettens dag 14: Gjermund Cappelen snakker mye – om det han selv vil

Rettens dag 13: Nå venter alle på Gjermund Cappelen

Rettens dag 12: Politiet på fisketur hos Gjermund Cappelen

Rettens dag 11: Lukkede dører går ut over Eirik Jensen. Og retten.

Rettens dag 10: Maste Eirik Jensen om penger – eller informasjon?

Rettens dag 9: Ingen gemyttlig stemning i rettssal 250, akkurat

Rettens dag 8: Hvorfor skulle Eirik Jensen sette kriminelle penger inn i banken?

Rettens dag 7: Ingen god dag i retten for Eirik Jensen

Rettens dag 6: Kunne Oslo-politiet ha avverget et drap?

Rettens dag 5 gikk for lukkede dører, derfor ingen kommentar.

Rettens dag 4 – Jensen tøyer regelverket både som politimann og som privatperson

Rettens dag 3 – Cappelen var «gull» for Jensen

Rettens dag 2 – Jensen er offensiv i vitneboksen.

Rettens dag 1 – Cappelen har papir på tvilsom troverdighet

I forkant av rettssaken: Eirik Jensen: Skurk eller bare purk?

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel