Tøff dragkamp om hemmelighold

Frode Berg ble dømt til 14 års fengsel i Russland for spionasje.

Det kan bli en tøff dragkamp om Frode Berg-sakens skjebne. I potten ligger både åpenhet og tilliten til at vi har ekte folkevalgt kontroll med de hemmelige tjenestene.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Tirsdag denne uken møtes den særskilte komiteen Stortinget har nedsatt for å behandle rapporten fra sitt eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget.

De folkevalgtes kontrollører ønsker selv at hele eller deler av Frode Berg-rapporten skal være åpen. Det blånekter Forsvarsdepartementet som har makten over graderingsstemplene. Før veien videre stakes ut, vil Frode Berg-komiteen høre EOS-utvalgets vurderinger i det avgjørende spørsmålet om åpenhet.

Les hele saken med abonnement