Tilliten går tilbake

Velgernes advarsel er klar: Politikerne mister tillit, mens tilliten til mediene vokser.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

For femte år på rad presenteres en tillitsundersøkelse fra Respons Analyse under Arendalsuka. Der måles tilliten til ulike institusjoner og aktører i det norske samfunnet. Skalaen det måles etter, er fra en til ti.

I de to korona-årene har både Stortinget og regjeringen fått gladmeldinger fra velgerne i form av økt tillit.

Les hele saken med abonnement