PSTs vurderinger ser ikke helt bra ut nå

Har Politiets sikkerhetstjeneste undervurdert faren fra det norske jihadistmiljøet?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Ingen kan forvente av en sikkerhetstjeneste at den skal klare å spå fremtiden. Det er likevel det PST forsøker i sine trusselvurderinger. Der finnes anslag for hva slags trusler som er mest sannsynlige, hvilke aktører som kan tenkes å begå terror, og hvordan det kan komme til å skje.

For bare 11 dager siden sendte PST ut en pressemelding der de nedjusterte trusselen fra ekstreme islamister. Nå gikk det fra mulig til lite sannsynlig med et angrep fra den kanten de neste 18 månedene.

Les hele saken med abonnement