Kommentar

Det er gunstig å regulere gjeldsnivået | Erling Røed Larsen

  • Erling Røed Larsen
    Forskningssjef i Eiendomsverdi og professor II på Handelshøyskolen BI
Norske husholdninger har gjeld til pipa, og nivået på gjeld er det gunstig å overvåke, ja, regulere. Data tvinger dette inn i teorien, skriver Røed Larsen.

Siden gjeld motsvares av tilgodehavender, spiller vel mengden av gjeld ingen rolle?

Ett av de mer overraskende aspektene av økonomifaget er hvor dogmatiske en del utøvere er. En skulle tro at et fag som har som sitt adelsmerkespørsmål «How do you know?», ville inspirere utøverne til å bli ydmyke, nysgjerrige – og opptatt av hvordan verden faktisk henger sammen. Men dette er et fag som i gamle dager var stolt av å si at når data og teori kolliderer, så vinner teori.

I slike kollisjoner er det klargjørende å spørre hva som skal til for at du skal endre dine standpunkter. Hvis du insisterer på at data i hvert fall ikke kan gjøre det, er du ikke en ivrig deltager i kartleggingen av økonomiens mekanismer. Et hett tema for tiden er gjeld – og i diskusjonene kan en ane konfliktflatene mellom teori og empiri.

Les hele saken med abonnement