En velsignet krig

Patriarken i Moskva trenger etterutdanning om nestekjærlighet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Denne påsken bør noen ta praten om patriark Kirill.

Kirill har siden 2009 vært øverste leder for den russisk-ortodokse kirke. Han ble født i St. Petersburg i 1946, seks år før Vladimir Putin, og har i tykt og tynt markert seg som venn og åndelig støtte for presidenten og bysbarnet som nå fører angrepskrig i Ukraina.

Les hele saken med abonnement