Kommentar

Philip Manshaus tror han får 21 års forvaring. Han får nok rett. | Inge D. Hanssen

Forvaring er nødvendig for å verne samfunnet mot ham.

Rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus holdes i Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Lise Åserud, NTB scanpix

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Selv om Philip Manshaus nekter straffskyld, er det ingen tvil om at han har begått de handlingene han er anklaget for.

Han hevder at han ikke kan idømmes straff fordi han handlet med en form for straffriende nødrett – han var nødt til å handle for å redde den hvite rase fra muslimsk verdensherredømme.

Skulle retten følge ham, vil det være en helt ny tolkning av nødrettsbestemmelsen i norsk rettspraksis. Det kommer ikke til å skje.

Ingen dum spådom

Ja, Philip Manshaus tror ikke på det selv, engang.

Til ansatte i sikkerhetsavdelingen i Ila fengsel, hvor Manshaus er varetektsfengslet, har han sagt at han «forventer 21 års forvaring» og ikke frifinnelse. Det samme har han gitt uttrykk for i håndskrevne notater på cellen.

Det er ingen dum spådom fra terroristen.

Drap og terror

Philip Manshaus er tiltalt for drap på den 17 år gamle stesøsteren Johanne Ihle-Hansen og for å ha begått en terrorhandling ved å forsøke å drepe noen i Al-Noor-moskeen i Bærum. Begge tiltalepunktene har en strafferamme på 21 års fengsel.

Under straffeutmålingen vil retten vurdere om drapet på stesøsteren er forsettlig eller overlagt. Aktor vil nok med styrke hevde at det var et overlagt drap, og det er all grunn til å tro at retten vil følge ham.

En ren henrettelse

Normalstraffen for et overlagt drap er 16–17 års fengsel, men straffen blir høyere dersom det foreligger skjerpende omstendigheter. Det gjør det i denne saken. Johanne lå og sov i sengen sin på rommet sitt da hun ble drept med fire skudd. Drapet fremstår som en ren henrettelse, og straffen for drapet alene vil være opp mot maksimumsstraffen på 21 år.

I tillegg skal han dømmes for terrorhandlingen i moskeen. Da sprenger han grensen på 21 års fengsel, men kan ikke dømmes til lengre straff enn 21 år uansett.

30 års strafferamme?

Noen jurister har uttalt at slik Manshaus har forklart seg i retten, kan strafferammen heves til 30 års fengsel.

Det er en teoretisk mulighet for dette fordi retten står fritt til å vurdere bevisene i saken. Jeg har liten tro på at det vil skje.

I så fall må retten finne det bevist at drapet på stesøsteren var en del av terrorhandlingen; da kan han dømmes for grov terrorvirksomhet i stedet for ordinær terror – og strafferammen heves fra 21 år til 30 års fengsel.

I tiltalen som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, settes ikke drapet og terrorhandlingen inn i en slik sammenheng, men sees som to enkeltstående straffbare handlinger. Til nå er det ikke fremkommet noe i retten som skulle tilsi at påtalemyndigheten har endret oppfatning.

Aktuelt med forvaring

Ingen er tidligere dømt til strengere straff enn 21 års forvaring her i landet. Forvaring blir også tema i denne saken fordi Riksadvokaten i tiltalen har tatt uttrykkelig forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff for Philip Manshaus.

Rettspsykiaterne konkluderer med at Manshaus ikke var psykotisk, og at han derfor var strafferettslig tilregnelig da han begikk de straffbare handlingene. De finner heller ikke at han lider av noen form for personlighetsforstyrrelse.

Les også

Philip Manshaus fremstår som en kloning av Anders Behring Breivik | Inge D. Hanssen

Samfunnsvernet

Skal noen kunne idømmes forvaring, må det være nærliggende fare for at tiltalte kan begå nye, alvorlige forbrytelser når en eventuell tidsbegrenset straff er ferdig sonet. I slike tilfeller må samfunnet vernes mot vedkommende.

Rettspsykiaterne konkluderer med at det foreligger høy grad av gjentagelsesfare. Så lenge han opprettholder sine ytterliggående, høyreekstremistiske politiske oppfatninger, vil det være fare for at han kan aksjonere på ny dersom han slippes løs i samfunnet.

Angrer ikke på noe

Alt tyder på at han fremdeles er en like overbevist nynazist. Ved en anledning tegnet han et hakekors med tusj på celledøren på Ila fengsel. Det ville bringe lykke, mente han. Han måtte pent vaske vekk tegningen.

Både i retten og i notater han har gjort på cellen, fremgår det at han ikke angrer på det han har gjort. Tvert imot, han beklager at han ikke klarte å drepe noen muslimer under angrepet i Al-Noor-moskeen. Det styrker behovet for forvaring.

Jeg tror Philip Manshaus får rett. Han blir dømt til 21 års forvaring.

Les mer om

 1. Moskéskytingen i Bærum
 2. Terror
 3. Philip Manshaus
 4. Drap
 5. Bærum

Moskéskytingen i Bærum

 1. NORGE

  Moskéangrepet i Bærum: Ferieavvikling forsinket trusselmeldingen

 2. NORGE

  Philip Manshaus dømt til 21 års forvaring

 3. DEBATT

  Ordet terror har vært noe fjernt før. Når du får kjenne det på nært hold, gjør det noe med deg.

 4. NORGE

  Forsvarer sår tvil om Manshaus’ tilregnelighet: – Han må frifinnes på grunn av den berettigede tvilen om han er tilregnelig

 5. NORGE

  Aktor: Vil legge ned påstand om forvaring for Manshaus

 6. KOMMENTAR

  Rettspsykiaterne finner ikke fnugg av psykotisk tenkning hos Manshaus.