Kommentar

Aftenposten kommer med lettvintheter om SV og velferd | Kirsti Bergsjø

  • Kirsti Bergstø, nestleder i SV
Velferdsordningene skal sikre alle gode tjenester, også dem som ikke har råd eller ikke «lønner seg».

Vi ønsker private velferdsaktører velkommen, men vil ha forbud mot at selskapene kan ta ut profitt.

Aftenpostens leder 21. august går ut mot lettvintheter om profitt i velferden. Men med ensidig kritikk av venstresiden er det nettopp lettvintheter Aftenposten leverer.

Vi ønsker private velferdsaktører velkommen, men vil ha forbud mot at selskapene kan ta ut profitt. Det er lettvint av Aftenposten å avvise den ideen, som et flertall av nordmenn støtter. Her er tre gode grunner til det:

Les hele saken med abonnement