Kommentar

Barnehageavtalen: Rødt har dratt Raymond langt til venstre | Andreas Slettholm

 • Andreas Slettholm
  Andreas Slettholm
  Kommentator

Raymond Johansen og Bjørnar Moxnes lanserte sin enighet i barnehagestriden mandag. Foto: Rolf Øhman

Barnehagestriden endte med seier for Rødt. For Arbeiderpartiet kan det bli vanskeligere å overbevise de viktige sentrumsvelgerne.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Så var freden mellom byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Bjørnar Moxnes (R) gjenopprettet. Etter ett års strid om hvordan avtalen de selv inngikk skal forstås, har byrådet og Rødt avklart spørsmålet om private barnehager.

Det har sittet langt inne for Arbeiderpartiet, men resultatet er i praksis at kommersielle ikke får adgang til å bygge nye barnehager de nærmeste årene.

Arbeiderpartiets forsøk på å skyve lovverket foran seg for å forhindre en så rigid tolkning av avtalen, har ikke lykkes i møte med et aggressivt Rødt. Dette er fløypartiets viktigste seier i denne fireårsperioden, og de har ikke villet gi seg selv når de har møtt motstand fra byråd, kommuneadvokat og fylkesmann.

I stedet har nye juridiske redegjørelser, initiert av Rødt, stadfestet at kommunen har et betydelig spillerom til å velge bort kommersielle aktører i barnehagesektoren.

 • BAKGRUNN: Slik skal byrådet og Rødt hindre nye kommersielle barnehager

Strukket seg langt

For Rødt var dermed mandagens enighet en grunn til å feire. Arbeiderpartiet derimot må spørre seg om de har strukket seg for langt for å sikre et budsjettsamarbeid med Rødt. Én ting er at avtalen gjør valgløftet på 3000 nye barnehageplasser dyrere enn dersom de kunne lene seg på private aktører.

Et annet spørsmål er hvordan velgerne vil reagere på at Arbeiderpartiet nå legger seg ut med private aktører i barnehagesektoren.

Må vinne sentrumsvelgerne

På store deler av venstresiden, langt inn i Arbeiderpartiet, er skepsisen stor til kommersielle innslag i velferdssektoren.

Om de har velgerne med seg, er mer usikkert. Venstresiden pleier å henvise til en spørreundersøkelse som deres egen tenketank Manifest har initiert. Den viser stor skepsis til at firmaer skal hente ut profitt fra velferdstjenester. NHOs spørreundersøkelser, der spørsmålene naturligvis er litt annerledes formulert, viser stor oppslutning til at private får konkurrere om å utføre kommunale tjenester.

Arbeiderpartiet vet at valg vinnes ved å klare å overbevise sentrumsorienterte flytvelgere. Mange av disse har et ganske pragmatisk forhold til private innslag i kommunal tjenesteyting.

Ammunisjon for høyresiden

Derfor snakker Arbeiderpartiet helst om at de nå har «opphevet høyresidens forbud mot kommunale barnehager» og «stilt kvalitetskrav», i tillegg til en påpekning av hvor mye profitt de største barnehageselskapene hentet ut.

Slike temaer kan ha appell hos moderate sentrumsvelgere. Men høyresiden vil garantert lese avtalen som bevis på hvor venstrevridd byrådet blir når det må leve på Rødts nåde. De vil kunne snakke om et «forbud mot private» i en sektor der slike er velkjente for velgerne. Private barnehager har vært og er viktige for å sikre det aller viktigste for Oslos mange barnefamilier: Nok barnehageplasser. Dessuten skårer de private barnehagene jevnt over godt når foreldrene blir spurt hva de synes.

Familiebarnehager rammes

Eksisterende barnehager får fortsette i Oslo, men på grunn av de omtalte kvalitetskravene fører byrådet økonomisk tilsyn. Dette er i utgangspunktet er tenkt å ramme utbyttet til de store kommersielle konsernene. Resultatet er imidlertid at to av de tre barnehagene som til nå har fått krav om å betale tilbake tilskudd, er små familiebarnehager med 8–10 barn. Dette er naturligvis vanskeligere å kommunisere til velgere enn dersom de det var de største profitørene som ble rammet.

Barnehageavtalen er neppe er noen velgermagnet for Arbeiderpartiet, som egentlig lovte å slippe «alle gode krefter» til i barnehageutbyggingen. Men enigheten sikrer et godt og forutsigbart samarbeid med Rødt de neste årene. Det kan ha ganske stor verdi for Raymond Johansen.

For er det én ting denne årslange konflikten har demonstrert, er det at Rødt evner å bruke sin makt for det den er verdt.

Her kan du lese mer om barnehagestriden mellom byrådet og Rødt.

Les mer om

 1. Raymond Johansen
 2. Oslo
 3. Barnehage

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Blodrødt basketak om barnehager | Andreas Slettholm

 2. OSLO
  Publisert:

  Slik skal byrådet og Rødt hindre nye kommersielle barnehager i Oslo

 3. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Meningsløs kamp mot kommersielle barnehager

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  «Alarmklokkene bør ringe julen inn i Oslo Ap» | Andreas Slettholm

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Arbeiderpartiets vanskelige velferdsprofitører

 6. DEBATT
  Publisert:

  Vi ønsker private, ideelle barnehage-aktører | Bjørnar Moxnes