Giskes Nidaros – et klassisk opplegg til partisplittelse

Arbeiderpartiet må reise seg. Men lokallagsleder Trond Giske er ikke helt i posisjon til å løfte i flokk.

Scene fra kinofilmen «Makta rår».

Arbeiderpartiet faller på alle meningsmålinger. Det eneste i partiet som vokser, er lokallaget Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim.

Det går an å se det som et lys i mørket. Engasjerte partifolk tar samling i bånn. Bygger nedenfra. Fanger opp hva velgerne er opptatt av og bringer det videre oppover i systemet. Det er slik man bygger et parti.

Les hele saken med abonnement