Hva skal vi med SSB? | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

SSB-saken handler litt om innvandring, litt om Erling Holmøy og aller mest om kvalitet og rolle.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

SSB-sjef Christine Meyer er kalt inn til flere møter hos finansminister Siv Jensen, og anklagene mot ledelsen i Statistisk sentralbyrå (SSB) hagler: Både Frps Jon Helgheim og Sps Liv Signe Navarsete har omfavnet konspirasjonsteorien om at en innvandringsliberal SSB-ledelse vingeklipper forskere som produserer innsikt som ikke passer med ledelsens politisk syn.

Ansatte klager, sannsynligvis med god grunn, på at endringsprosessen har vært ubehagelig, at informasjonen er for dårlig og at endringene er uforståelige.

Les hele saken med abonnement