Kommentar

Hva skal vi med SSB? | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
    Trine Eilertsen
    Politisk redaktør

Foto: Inge Grødum

SSB-saken handler litt om innvandring, litt om Erling Holmøy og aller mest om kvalitet og rolle.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

SSB-sjef Christine Meyer er kalt inn til flere møter hos finansminister Siv Jensen, og anklagene mot ledelsen i Statistisk sentralbyrå (SSB) hagler: Både Frps Jon Helgheim og Sps Liv Signe Navarsete har omfavnet konspirasjonsteorien om at en innvandringsliberal SSB-ledelse vingeklipper forskere som produserer innsikt som ikke passer med ledelsens politisk syn.

Ansatte klager, sannsynligvis med god grunn, på at endringsprosessen har vært ubehagelig, at informasjonen er for dårlig og at endringene er uforståelige.

Tung kritikk kommer fra LO og NHO, som mener at den norske modellen svekkes av at byrået diskuterer sine modeller og leveranser inn i det inntektspolitiske samarbeidet. Og en tidligere leder av forskningsavdelingen, Olav Bjerkholt, mener SSB er utsatt for et politisk kupp, intet mindre. Han sluttet i SSB for 21 år siden.

Forskningsrevolusjonen

I løpet av de 21 årene har mye skjedd i SSBs univers. Digitaliseringen har gitt nye muligheter og dilemmaer for statstistikkproduksjon. Forskning er blitt en internasjonal øvelse. Internasjonal publisering er blitt viktigere, fordi det er i internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter at vurderingen foregår.

Samtlige forskere jeg snakker med, fremhever internasjonal fagfellevurdering som ekstremt viktig på veien mot å utvikle kvalitet.

Nå ønsker SSB-ledelsen at færre, men spissere forskere skal levere på høyere nivå. SSB kan uansett ikke holde seg med en forskningsavdeling som har lavere ambisjoner enn andre miljøer. Det er imidlertid ikke opplagt at SSB skal drive med denne typen forskning, i tillegg til alle analysene og rapportene.

  • SSB-forsker Erling Holmøy: Jeg er sint.

Uenighet om SSBs rolle

SSB selv, eieren og en haug med samfunnsøkonomer mener at byrået bør drive med forskning. Økonomiprofessor Jørn Rattsø og Knut Anton Mork argumenterer for at mer av forskningen bør overføres til universitetene. Økonomiprofessor Hans Hvide ved Universitetet i Bergen mener SSBs forskningsavdeling er for stor og for lite produktiv.

Hvide peker på at SSB har fått en orakelposisjon i norsk offentlighet som må utløse høye krav til kvalitet. Så sier mange, med rette, at det ikke kan innebære at alt som leveres fra byrået skal være kvalifisert for internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter. Det er det da heller ingen som tar til orde for. Listen over publikasjoner viser at SSB leverer rikelig med mer hverdagslige analyser og rapporter. Men utvalget som vurderte kvaliteten på dagens leveranser, mener at selve forskningen må utsettes for mer fagfellevurdering internasjonalt, for å sikre at modeller og verktøy som brukes i rapporter og analyser henger med i den faglige utviklingen.

Holmøy og kvalitetsdiskusjonen

Denne grunnleggende debatten er blitt overdøvet av historien om «innvandringsregnskapets far», Erling Holmøy. Han sto på listen over 25 som flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Etterlatt inntrykk fra siste ukes debatt er at Holmøy er uunnværlig, og at SSBs innvandringsanalyser, -rapporter og -forskning står og faller med at han får fortsette der han er nå. Holmøy har en fortjent sterk posisjon i norsk samfunnsanalyse, men nettopp Holmøy kan også være et eksempel på SSBs problemer med å diskutere kvaliteten på egne bidrag.

Brochmann II-utvalgets rapport har i månedsvis referert til én rapport som først ble godkjent i forrige uke og én som ikke finnes. Som en del av arbeidet med å sikre kvaliteten på dette sterkt premissgivende arbeidet, gjennomførte SSB en intern fagfellevurdering av Holmøys rapport, som kom sterkt forsinket i mai. Den ble først godkjent for en drøy uke siden. Holmøy forklarer forsinkelsen med kompleksitet, intern uro og unødvendig mas fra ledelsen. I SSB sier imidlertid flere at forsinkelsen skyldes Holmøys problemer med å akseptere innspill og kritikk. Ikke så rart, kanskje, all den tid Holmøy velger å karakterisere innspillene som inkompetente og irrelevante på spørsmål fra VG. En forsker på «gulvet» kommenterer det slik: Et internasjonalt tidsskrift ville bare refusert rapporten. I SSB blir den publisert.

Levende diskusjon om fremskrivninger

Økonomiprofessor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger er blant dem som kritiserer Holmøys lange fremskrivninger og mener at de er for mekaniske. Han mener de ikke tar hensyn til at innvandring påvirker samfunnet på mange ulike måter. Effekt på produktivitet, tillit og innovasjon finnes ikke i innvandringsregnskapet som SSB leverte til Brochmann II, skriver Kvåle i en kronikk i DN. Dette skal samsvare med en del av den interne kritikken mot Holmøys ferskeste rapport.

Det kan hende at alle Holmøys kritikere er inkompetente og irrelevante. Men det kan også hende at Holmøy, som alle andre forskere, blir bedre av å åpne for andres innspill.

Store mengder innvandringsstatistikk

Påstander om at innvandringsanalyser er mangelvare i SSB, er vanskelig å belegge. Siden 2000 har tallet på årlige publikasjoner om innvandring økt fra fem til 70 i 2016. Bare frem til årsskiftet varsler SSB publikasjoner om innvandrere og ekteskapsmønstre, innvandrere og arbeidsmarkedet, kriminalitet blant innvandrere og botid og kriminalitet blant innvandrere.

SSBs fremtid angår svært mange flere enn dem som jobber i SSB. Debattene er nødvendige, og engasjementet er stort. Derfor er det fornuftig å stoppe opp nå og vente på at statistikklovutvalget sier sitt om byråets rolle i fremtiden. I mandatet nevnes det for eksempel at få andre statistikkbyråer tilknyttet Eurostat har en egen forskningsavdeling.

Les mer om

  1. Kommentar Trine Eilertsen
  2. Innvandring
  3. Statistisk sentralbyrå
  4. Christine Meyer