Pandemiens Pompeii

Alle er for omstilling. Helt til behovet for omstilling blir akutt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Korona slår ut på ulikt vis. For NHO har viruset gitt varig svekket troverdighet.

Blir det mulig å ta NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid på alvor når han en eller annen gang etter at alle er vaksinert igjen snakker bekymret om oljepengebruk? Eller holder en begeistret tale om behovet for omstilling?

Les hele saken med abonnement