KrF satser på taktisk godhet

I mars brant det i verdens største flyktningleir, Cox’s Bazar i Bangladesh. Den brannen var ikke KrFs landsmøte opptatt av.

KrF viser sitt brennende hjerte for migranter som kommer på TV.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Kristelig Folkeparti høyner budet sitt i flyktningpolitikken. På to punkter gikk landsmøtet i helgen lenger enn det programkomiteen og redaksjonskomiteen ønsket.

For fire år siden vedtok KrF et partiprogram uten noe tallfestet mål for antall kvoteflyktninger. Så hva var begrunnelsen for å gjøre det nå?

Les hele saken med abonnement