Kommentar

Etter 2015 skulle man tro det bare kunne gå oppover for Telenor. Slik er det ikke blitt. | Einar Lie

 • Einar Lie
  Einar Lie
  Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Høsten i Telenor har vært preget av konflikten mellom styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Mitt julebidrag i denne avisen i fjor var en oppsummering av et riktig dårlig år for Telenor, der den største eieren på ingen måte hadde bidratt i positiv retning.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Utviklingen i år gjør det naturlig å gjenta tema og budskap, til glede for norske lesere og seere som liker tradisjoner og rituelle gjentagelser på denne tid av året.

Gode prinsipper

I årsoppgjøret i fjor pekte jeg på at det statlige eierskapet var etablert gjennom en lang prøve- og feileprosess, der politikernes roller var definert og bevisst begrenset.

Eierskapet skal utøves av Næringsdepartementet med respekt for styrets oppgaver og roller, og under et eksplisitt formulert krav om likebehandling av aksjonærene, også dem som er der av hensyn til avkastningen. Stortinget vedtar retningslinjene, og kan drive kontroll med at statsråden etterlever de prinsippene som er vedtatt – men ellers holde seg borte fra all eierskapsutøvelse.

Men praksis er annerledes

Men visse unntak har denne rolledelingen vært etterlevd i praktisk politikk.

Frem til 2015. En aksjonistisk kontrollkomité ville ikke lenger nøye seg med å drive kontroll med statsrådens arbeid, som er dens egentlige oppgave. Komiteens formann ga uttrykk for at de selv ville komme til bunns i korrupsjonsforholdene i Telenors omgivelser. Men dette er altså politiets oppgave.

Dette skapte frykt og usikkerhet i Næringsdepartementet, der statsråden i tillegg hadde klare synspunkter på en oppgave som ligger til styret, nemlig ansettelsen av konsernsjef, men uten å nå frem. Derimot kastet hun styrelederen etter at han ikke hadde gitt videre informasjon som muligens burde kommet henne og kontrollkomiteen for øret.

 • Nyhetssak: Wærsted og Brekke vil ha ro rundt Telenor. Her er seks grunner til at de neppe vil lykkes

Dette er tredje styreleder på rad som er skiftet ut i Telenor av staten. Først Thorleif Enger, skjønt dette gikk pressen hus forbi. Deretter Harald Norvik, etter en pikant krangel med daværende statsråd Trond Giske, så fjorårets mann, Svein Aaser.

Aaser møtte for øvrig i en ny høring i komiteen i år, der ingen gjorde forsøk på å formulere noen kritikk av hans handlinger som gjorde avskjedigelsen forståelig.

Forankring oppover

Telenoråret har budt på interne brytninger og utskiftninger i konsernledelsen. Eierandelen i det skandalebefengte, men lukrative selskapet Vimpelcom, er vedtatt solgt. Den ekstremt kostbare India-satsingen er åpenbart mislykket. Og norgeshistoriens største bot er varslet fra Konkurransetilsynet, på over 900 millioner kroner for misbruk av selskapets dominerende posisjon i Norge.

Men alt dette blir smått og trivielt sammenlignet med høstens styrestrid. Gunn Wærsted, som overtok den prestisjebefengte uriasposten som styreleder i januar, forsøkte tidlig i høst å gi konsernsjef Sigve Brekke sparken. Men uten å få styret med seg.

Gjennom høsten har den tilspissede situasjonen vært et tema på flere styremøter, uten at Wærsted har villet gi seg, og uten at hun har fått de andre styremedlemmene over på sin side.

Inntrykket styreleder har etterlatt seg i styret, er at hun har støtte fra statsråden i sitt forsøk på å fjerne konsernsjefen. Monica Mæland har i Stortinget gitt runde svar på spørsmål knyttet til sin rolle i høstens strid. Men jeg vil tro Wærsted har etterlatt seg et riktig inntrykk.

Wærsted er nok sta, men ikke så selvdestruktivt sta at hun utfordrer konsernsjefen og styrekollektivet uten å tro at hun har ryggdekning fra det statsrådskontoret som hennes tre forgjengere ble fjernet av.

Den politiske eierlogikk

Det ene utfallet av det siste todagers møtet, etter at saken ble omtalt, var, ikke overraskende, at Brekke ble sittende. Styreflertallet hadde lenge vært klar på at hans dager ennå ikke var talte.

Det samme flertallet har naturligvis ikke mandat til å fjerne sin egen leder. Det er likevel forbløffende at Wærsted valgte å bli sittende etter en lang høst, der hun var blitt stående alene i en sak som normalt er det viktigste et styre avgjør, nemlig hvem som skal være konsernsjef.

Men et nytt skifte av styreleder ville vært et enormt prestisjenederlag, ikke bare for henne selv, men også for Monica Mæland.

Forskjellen mellom dagens statlige og et privat eierskap kommer kanskje best til uttrykk i utfallet av de stridene styrelederen har stått oppe i.

En privat storeier ville vært avgjørende opptatt av å operere slik at verdiene ble sikret ved hjelp av et sterkt og handlekraftig styre. Hverken Enger, Norvik eller Aaser ville blitt kastet av en slik eier.

Derimot ville en privat eier ikke latt en skadeskutt styreleder som over lang tid har vært på kant med resten av styrekollegiet, få sitte.

Taperen er fortsatt Telenor

Taperen er selskapet. Telenor, som er listet som et av verdens 500 største selskaper og har over 36.000 ansatte, går nå inn i et nytt år med en konsernsjef som sto svakt allerede før styrelederen forsøkte å fjerne ham. Selv om Gunn Wærsted fortsatt har en sterkere cv enn Brekke, har hun nå en enda svakere autoritet internt i selskapsorganene enn sin konsernsjef.

Med alle forretningsmessige og etiske utfordringer telegiganten har i innland og utland, ville det trengt noe bedre.

Jeg nøler ikke med å ønske alle involverte en fredfull jul. Et særlig godt nytt år har jeg derimot liten tro på.

Med flagget på brystet går statsselskaper inn i korrupte land: Les Ola Storengs kommentar.

Næringskomiteens leder vil splitte opp Telenor: Staten bør eie mindre i den utenlandske delen.

Les mer om

 1. Gunn Wærsted
 2. Sigve Brekke
 3. Telenor
 4. Monica Mæland

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Ingen fred mellom Wærsted og Brekke

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Hvem skal ut i Telenor? | Ola Storeng

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Spørsmålene alle lurer på i Telenor-striden

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Telenor-styret: Brekke er den rette til å lede Telenor mot 2020.

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Næringsministeren: Jeg har tillit til Telenor-styret

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Bare styrelederen ville kaste Telenor-sjef Sigve Brekke