Mistenksomhetens lov

Høyres Ine Marie Eriksen Søreide, utenriks- og forsvarspolitisk talsperson og Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson foreslår en rekke tiltak som kan minske risikoen for dataangrep.

Høyre vil straffe politisk påvirkning med røtter i utenlandsk etterretning. PST advarer mot «antistatlig tankegods». Begge er inne på farlige veier.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Høyre ber regjeringen om å få opp farten for å kriminalisere spredning av falske nyheter og påvirkning av samfunnsdebatten, forteller Aftenposten fra helgens landsmøte.

Med en selvsagt tilføyelse: når dette skjer i samarbeid med utenlandsk etterretning.

Les hele saken med abonnement